2e prijs Groninger Gebouwenenquête voor Touwbaan Fase 2

Vrijdag 19 juni is in het kader van de Dag van de Architectuur de Groningse architectuurprijs, de Groninger Gebouwenenquête, uitgereikt. Het door De Zwarte Hond ontworpen woningbouwproject Touwbaan Fase 2 ging er vandoor met de 2e prijs. De jury bestaande uit Paul Diederen, JaapJan Berg en Owen Zachariasse zei het volgende: “Bij het bezoek aan de winnaar van de tweede prijs viel de jury allereerst de prachtige stedenbouwkundige opzet van het plangebied op. Het architectonisch ontwerp pakt dit deskundig en vakkundig op en grijpt zo de kansen van het onderliggende plan. Dankzij het zorgvuldige samenspel tussen stedenbouw en architectuur worden voorbeeldige overgangen tussen de oude en nieuwe stad en tussen de openbare en private ruimte bewerkstelligt. Bezoekers ervaren in het gebied een prettig en afgewogen binnenstedelijke woonomgeving. Het project zelf overtuigt door het goede en zorgvuldige ontwerp, de mooie detaillering en de hoge kwaliteit waarmee het door de aannemer is gerealiseerd.”

Uit het juryrapport blijkt verder dat de jury licht teleurgesteld was over de algehele spoeling van dit jaar, maar wel lovend over de consequente kwaliteit van gebouwen van De Zwarte Hond in de stad Groningen. “De kwaliteit en de toegevoegde waarde van een aantal woningbouwprojecten beneden de maat. Ondanks de - hoogstwaarschijnlijk - lage budgetten, ontbrak het hier regelmatig aan een gewenste dosis onderscheidende en kwalitatieve elementen, variërend van materiaalgebruik tot ruimtelijke belevingswaarde. [...] Vermeldenswaardig vindt de jury de opvallend constante kwaliteit van het bureau De Zwarte Hond. Dit bureau vormt in dit verband een (Gronings) lichtpunt en laat daarmee duidelijk zien dat er, ondanks de lastige omstandigheden, wel degelijk een onderscheidende architectuur mogelijk is die bijdraagt aan een hoogwaardige woonomgeving. “

De 1e prijs van de Groninger Gebouwenenquête ging naar Sportblok Violenstraat van Marlies Rohmer.

Het hele juryrapport staat hier.

Neem voor meer informatie contact op met Tjeerd Jellema.