Aan de slag met stationswijk Haufeld in Siegburg

Haufeld is het laatste grote ontwikkelingsgebied in de binnenstad van Siegburg. Het 8,5 hectare grote terrein ligt tussen het spoortracé, de Wilhelmstrasse en de Von-Stephan-Strasse, op loopafstand van de iCE. De stad Siegburg nodigde drie ontwerpteams uit om deel te nemen aan een stedenbouwkundige ontwerpwedstrijd voor de ontwikkeling van het gebied. Een locatie met een extreem heterogene structuur. De Zwarte Hond is, samen met RMP Stephan Lenzen Landschaftsarchitekten, tot winnaar gekozen.

in het stedelijke, toekomstgerichte ontwerp wordt de potentie van de locatie optimaal benut door een synergie te creëren tussen de bestaande bebouwing en ontsluitingsstructuur. Een belangrijke toevoeging wordt gevormd door een doorlopend voet- en fietspad. Deze verbindt het station met Haufeld en maakt van het gebied een echte stationslocatie gelegen aan de belangrijkste hoge snelheidslijn van Duitsland (Frankfurt – Keulen). Aan deze route liggen aantrekkelijke verblijfsplekken en ruimte voor horecazaken en speeltuinen. Door voor een groot deel gebruik te maken van de bestaande infrastructuur ontstaat een flexibel plan dat integraal tegemoet komt aan de wensen van de gebruikers en de plaatselijke vastgoedmarkt, die momenteel volop in ontwikkeling is. De stedenbouwkundige blokken kunnen onafhankelijk van elkaar worden ontwikkeld, al naargelang de behoeftes en marktdynamiek.

Het helder gestructureerde plan van De Zwarte Hond en RMP verdeelt het gebied in vier zones, waarbij in de ene zone de woonfunctie centraal staat, in de andere juist een strikt zakelijke of combinatie van beide. Het plan biedt op deze wijze de mogelijkheid om de locatie in typologisch opzicht voor verschillende doelgroepen en doeleindes te ontsluiten.