Actoren Gebrookerbos ontmoeten elkaar in workshop

De gemeente Heerlen wil dat de groene zone tussen Hoensbroek en Heerlenheide, het Gebrookerbos, een dynamische verbinding wordt met een stevige plek voor nieuwe economische activiteiten zoals recreatie, toerisme en stadslandbouw. Als onderdeel van het haalbaarheidsonderzoek en de ontwerpvisie die we samen met Studio UC uit Berlijn uitvoeren, brengen we alle actoren van het gebied in kaart. Hiermee kunnen ruimtelijke en programmatische kansen getraceerd worden.

In een eerste workshop namen actoren van verschillend pluimage deel; landbouwers, een manegehouder, eigenaar van bed&breakfast, exploitant van een zandgroeve en experts op het gebied van recreatie en toerisme. Op de locatie van B&B Huize Passart, gelegen in het Gebrookerbos, kwamen de actoren bijeen in een inspirerende bijeenkomst. Tijdens de workshop werden de mooiste plekken van het gebied benoemd waarbij de Brunsummerheide en kasteel Hoensbroek met stip genoteerd zijn. Vervolgens hebben de deelnemers elkaar in tweetallen geïnterviewd om zo de kansen en de problemen van het gebied te inventariseren. Nadat deze resultaten aan elkaar werden gepresenteerd, is met behulp van een werkmaquette gediscussieerd over de potenties en drempels in Gebrookerbos. Het werd een vlaggetjesrijke maquette die als basis dient voor de optiematrix over het gebied. Binnenkort volgt een tweede workshop waarna haalbare ontwikkelingscenario’s en de uiteindelijke integrale ontwerpvisie, uitgewerkt kunnen worden.