Atelier Rotterdam presenteert resultaten IABR 2016 in boek

De onderzoeksresultaten van Atelier Rotterdam voor de Architectuur Biennale Rotterdam zijn gepresenteerd in het boek: De productieve Stad – ontwikkelingsperspectieven voor een regionale maakeconomie.

In steeds meer steden is hernieuwde aandacht voor de maakeconomie gestimuleerd door onder meer de transitie naar een circulaire economie, de opkomst van smart technology en de noodzaak van sociaal inclusievere steden. Voor Rotterdam, als havenstad met een rijke industriële geschiedenis, een ontwikkeling om met beide handen aan te grijpen. In Atelier Rotterdam zijn met ontwerpend onderzoek kansen geïdentificeerd voor de toekomst van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag vanuit het perspectief van de ‘next’ maakeconomie. Welke waarde kan de maakeconomie toevoegen aan stad en regio? Kan deze slimmer aan de aanwezige grootschalige industrie worden gekoppeld? En kan Rotterdam zo meer profijt halen uit de enorme goederenstromen die ook in de toekomst door haven en stad zullen gaan?

Het Atelier stelt zeven ontwikkelingsperspectieven voor op de schaal van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Het is geen allesomvattende strategie, maar een palet van strategische en prototypische interventies die de regionale maakeconomie versterken en zo bij dragen aan een economisch sterke en sociaal-inclusieve stedelijke regio. De Zwarte Hond partner Daan Zandbelt was ateliermeester van Atelier Rotterdam.

Het boek, met bijdragen van Ahmed Aboutaleb, George Brugmans, Astrid Sanson, De Zwarte Hond, marco.broekman en L’AUC kan je voor €12,50 bestellen op de website van de IABR.