Bart van Leeuwen benoemd tot Supervisor Ruimtelijke Kwaliteit Assen

Bart van Leeuwen is sinds kort werkzaam als Supervisor Ruimtelijke Kwaliteit bij de gemeente Assen. In deze functie adviseert hij de gemeente over actuele stedenbouwkundige opgaven in Assen waar diverse grote ruimtelijke uitdagingen aan de orde zijn. Zo moeten er tot 2030 zo’n 3000 woningen bij komen. Ook spelen er vraagstukken op het gebied van klimaatverandering, het op peil houden van het voorzieningenaanbod en het leefbaar houden van verschillende wijken.

Wethouder Karin Dekker over de ambities van Assen: ‘De woonvisie – die kort geleden is vastgesteld door de gemeenteraad – is daarbij onze leidraad. We richten ons hierbij op de bestaande stad. Daar ligt de grootste behoefte aan wonen en is er ook de urgentie om plekken te vernieuwen en te verbeteren. Een grootschalig plan is de ontwikkeling van het Havenkwartier naar een dynamisch woongebied. De binnenstad wacht een grote opgave waar leegstaande winkelpanden worden omgebouwd tot woningen. En daarnaast maken we tempo om in Kloosterveen voldoende woningen te bouwen. Hiervoor zochten we een veelzijdige ervaren stedenbouwkundige die ons kan helpen bij het uitvoeren van deze opdracht, waarbij energietransitie en duurzaamheidsontwikkeling, evenals vergroening van de openbare ruimte belangrijke aspecten zijn van de plannen.’

Bart is stedenbouwkundige bij De Zwarte Hond bureau voor architectuur, stedenbouw en strategie met vestigingen in Groningen, Rotterdam en Keulen. Hij zal beide functies naast elkaar uitoefenen. ‘Ik heb zin in deze Asser uitdaging waaraan ik me de komende jaren met volle toewijding zal wijden. Ik wil inspireren en agenderen, in zowel het publieke debat als het debat binnen de gemeentelijke organisatie.’ Bekijk ook de uitzending over de presentatie ‘Omgevingsvisie Assen nog mooier’ van 20 april 2021.

Creatief directeur van De Zwarte Hond, Jeroen de Willigen: ‘Bij De Zwarte Hond vinden we het belangrijk dat wij ons als bureau verbinden aan het maatschappelijk debat. Daarom zijn wij trots dat Bart deze belangrijke rol binnen de gemeente Assen gaat vervullen. Assen is een interessante en leuke stad met dezelfde opgaven waar veel middelgrote steden mee worstelen, met de ervaring van Bart en De Zwarte Hond zullen ze snel stappen kunnen maken.’

Foto: German Villafane