BEAU innovation agenda

Vandaag is het innovatieplan voor de gebouwde omgeving (BEAU) gepresenteerd. Dat maakte de BNA vandaag bekend. Met het programma moeten innovatie en ondernemerschap in onder meer de architectuur een impuls krijgen.

“De nadruk ligt op energiebesparing, gebruiksgericht ontwerp en hergebruik, met innovatie en kennisdeling als belangrijke principes”, zegt de BNA. “In de ‘roadmap’ staat een aanpak voor een innovatieprogramma waarmee overheid, kenniswereld en bedrijfsleven gezamenlijk aan de slag willen. De totale jaarlijkse impuls zal voor deze sector oplopen tot ongeveer 9,5 miljoen per jaar.”

De BNA heeft het programma in samenwerking met onder meer de TU Delft ontwikkeld. “Het was nu of nooit met de topsector creatieve industrie”, aldus BNA-directeur Fred Schoorl.

“Innovatie en internationaal werken behoren tot belangrijke impulsen voor de gehele architectenbranche om sterker uit de crisis te komen. Daarom hebben wij met de Federatie Creatieve Industrie in dit topsectorentraject actief meegedaan. Het woord is nu aan EL&I en anderen of we het ook werkelijk kunnen gaan doen”.

Naast BEAU zijn er vandaag nog vijf programma’s voor de topsector creatieve industrie gepresenteerd. Tezamen vormen ze weer een van de negen plannen voor het topsectorenbeleid van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I).

Volgens minister Verhagen is er het bedrijfsleven bereid 1,5 miljard euro te investeren in het totale innovatieprogramma. “Uiteindelijk moeten de plannen leiden tot het doel dat Nederland het meest innovatieve land wordt”, meldt de BNA.

BEAU is ondertekend door partijen als de gemeente Rotterdam, verschillende onderwijsinstellingen binnen de architectuur en kunsten, en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Daarnaast zetten verschillende architectenbureaus, waaronder OMA, Neutelings Riedijk Architecten en De Zwarte Hond, hun handtekening onder de innovatieagenda.

Download PDF.