Betaalbare upgrade voor theaterwerkplaats NNT Groningen

Theater de Machinefabriek is de thuisbasis van theatergezelschap het Noord Nederlands Toneel (NNT). In 1902 werd het gebouw opgeleverd als elektriciteitscentrale van de Gasfabriek en sinds 1996 is het in gebruik als theaterwerkplaats. Het monument is echter nooit goed aangepast voor het gebruik door het NNT. In een integraal, open werkproces heeft De Zwarte Hond de wensen van het toneelgezelschap vertaald naar een aantal slimme ingrepen, passend bij het beperkte budget van het NNT. Kleine ingrepen, maar met groot effect: het gezelschap kan met haar vernieuwde onderkomen weer vele jaren vooruit.
 
Het ontwerpproces is gestart zonder een vooraf vastgesteld eindbeeld, maar met een menukaart van essentiële aanpassingen en aanvullende wensen. De aanpassingen zijn in stappen uitgevoerd. Witte muren, licht vuren triplex, constructiehout, enkelzijdig beklede wanden en in de details toegepaste primaire kleuren vormden het palet waarmee consequent is gewerkt. De essentiële aanpassingen waren de circulatie rondom de grote zaal en de reorganisatie van de kantoren. Door het plaatsen van nieuwe wanden, het creëren van nieuwe zichtlijnen en verbindingen en het onconventionele gebruik van alledaagse materialen en constructiemethoden is de ruimtelijkheid en het creatieve karakter van het gebouw versterkt.

De werkelijk gemaakte kosten van elke aanpassing bepaalden telkens hoe de volgende stap zou worden aangepakt. Het sterk taakstellende budget werkte hierbij als creatieve stimulans om buiten de gebruikelijke kaders te denken. Alternatieve oplossingen werden bijvoorbeeld gevonden in tweedehands- en restmateriaal van andere bouwprojecten. Hierdoor bleef het bouwproces voor het NNT beheersbaar en konden zij ondanks moeilijke tijden investeren in hun onderkomen. Iets wat niet mogelijk was geweest wanneer het ontwerpproces op een traditionele manier was aangepakt en gefinancierd. Momenteel werkt De Zwarte Hond op een zelfde manier aan de transformatie van een oud treinstation in het Duitse Wuppertal en een Kinderboekenmuseum in Winsum. In Wuppertal wordt ook volgens de menukaart van essentiële aanpassingen en wensen, een incubator voor creatievelingen gerealiseerd. In Winsum wordt voor een vaststaand budget het maximale resultaat gezocht door de betrokken bedrijven en wordt er op een creatieve manier gezocht naar wegen om de menukaart van wensen zo volledig mogelijk in te vullen. De gebouwen passen goed binnen de visie van het bureau om met eigenzinnige projecten de bestaande stad te willen verbeteren, altijd in continue samenhang met de bestaande ruimtelijke en socio-economische context.  

Voor meer informatie over de Machinefabriek, neem contact op met Tjeerd Jellema: jellema@dezwartehond.nl.