Betonmonsters maak je zelf!

In onze keuken op de Aert van Nesstraat in Rotterdam zijn meerdere mock-ups gemaakt van de gevelelementen voor een woongebouw in Waterstad Sneek.

Het woongebouw in Waterstad Sneek bestaat uit een basement met een parkeergarage en 24 psychogeriatrische zorgwoningen en een toren, de lantaarn, met 20 appartementen voor met name ouderen. Om het contrast tussen deze twee delen te versterken is gekozen voor een donkere zilveren baksteen voor de plint van 3 lagen en een prefab licht betonnen gevel voor de lantaarn van 5 lagen. In onze keuken op de Aert van Nesstraat in Rotterdam zijn meerdere mock-ups gemaakt van de gevelelementen. Wij hebben hiermee de licht- en schaduwwerking onderzocht van verschillende structuren en reliëfs. De betonnen gevelelementen dienen te zorgen voor een grote plasticiteit in de gevel en met het onderzoek komen wij tot een optimale keuze.

Voor meer info over het project kijk op deze site of mail de architect Bart van Kampen.