Bohnenbachpark in Bielefeld-Bethel wordt voltooid in 2017

Momenteel vinden de laatste bouwwerkzaamheden plaats in het Bohnenbachpark in Bielefeld-Bethel. Hiermee krijgt Bethel een nieuwe, groene levensader met 35.000 m² openbare ruimte, wat de wijk een grote, nieuwe kwaliteit zal geven. Het masterplan en parkontwerp  zijn van de hand van De Zwarte Hond en de landschapsarchitecten Bruun & Möllers. Het project maakt onderdeel uit van het project "stedelijke vernieuwing West" in deelstaat Noord-Rijnland-Westfalen.

Het concept van het Bohnenbachpark breekt met de conventies van een park. De sfeer wordt, afgezien van een paar geïsoleerde groepen bomen, gedomineerd door open, lichte ruimtes en gazons. Het eerder ingesloten Bohnenbach-stroompje is een essentieel onderdeel van het ontwerp. Langs de meanderende waterloop ligt een langgerekt, noord-zuid georiënteerd promenade, die de ruggengraat van het park vormt. Het scheidt ook de functionele oppervlakken van het aangrenzende gebouwen van het park. De blootstelling van de Bohnenbach biedt ook de unieke kans om stadsdeel Bethel met een groene ader te verbinden met de omliggende gebieden.

Het is nu al duidelijk dat het groenconcept het stadsdeel een aanhoudende impuls geeft: langs het park worden oude, vervallen gebouwen vervangen voor nieuwe, er is een nieuw schoolgebouw gepland en er zijn plannen voor studentenwoningen, seniorenwoningen en zorgwoningen.