Bouw IKC De Brug gestart

Voor het nieuwe schoolgebouw had het schoolbestuur en de gemeente een duidelijke duurzaamheidsambitie. Het gebouw moest geheel zelfvoorzienend zijn qua energieverbruik en zo veel mogelijk gebouwd zijn met bio-based materialen. Een belangrijke keuze hierin is de toepassing van een houten draagstructuur.

De gevel is afgewerkt met metselwerk in koppenformaat, omdat dit robuust is en lang meegaat. Hierdoor zal aan de buitenkant niet direct zichtbaar zijn dat het gebouw een houten constructie heeft, maar is de verrassing des te groter als je het gebouw binnenkomt. Aan de binnenkant zijn de houten spanten, tussenbalken en kolommen daarom zo veel mogelijk in het zicht gelaten.

Het dak is volledig begroeid en de zonnepanelen zijn vooral op het hoge volume van de sportzaal gepositioneerd. Met zijn groene daken sluit de school bovendien aan op de hoge duurzaamheidsambities en is het een zichtbaar voorbeeld hiervan in de wijk.

Omdat het gebouw midden op de kavel staat, wordt het aan alle kanten door groen omringd. Aan de noordzijde komt het groene entreeplein, aan de oost- en westzijde zijn speelgelegenheden voor de jongste en oudere kinderen. De gevel aan de noordzijde (dorpszijde) refereert met zijn kapvorm naar het dorpse karakter en heeft door de lichte curve een speels karakter gekregen. De zuidgevel (polderzijde) heeft een meer robuuste uitstraling en maakt van het gebouw een herkenbaar silhouet op afstand.

Samenwerking en multifunctioneel gebruik stimuleren
De kracht van het IKC is dat alle drie de partners op de huidige locatie al dicht bij elkaar zitten en elkaar daardoor goed kennen. Verbinding en samenwerking stimuleren we nog meer in het nieuwe gebouw door de verschillende partijen rondom één centraal hart te organiseren. Alle klaslokalen krijgen een overgangszone naar het hart om de rust en orde in de klassen te bewaren.

In het hart van het gebouw komt ruimte voor multifunctioneel gebruik zoals de leskeuken, bibliotheek en het podium. Door de gymzaal aan het hart te koppelen, kan het gebouw grotere festiviteiten huisvesten zoals een Sinterklaasintocht of gezamenlijk kerstdiner.