Bouw IKC+ Katwijk ondertekend

De bouw van Integraal Kindcentrum Katwijk, ontworpen door De Zwarte Hond, is een stap dichterbij. Op donderdag 21 april 2022 hebben opdrachtgever en aannemersbedrijf Blanksma Groep de aannemingsovereenkomst ondertekend voor het nieuwe Integraal Kindcentrum (IKC) aan de Van Lierestraat in Katwijk.

In het nieuwe IKC+ (de plus staat voor sportvoorzieningen) komt openbare basisschool De Krulder van Stichting Openbaar Basisonderwijs Duin- en Bollenstreek (OBODB) en school voor speciaal basisonderwijs De Windvang van de Aloysius Stichting. Ook KOK Kinderopvang, Cardea Jeugdzorg en Sportbedrijf Katwijk gaan gebruik maken van het gebouw.

Wethouder Jacco Knape kan niet wachten op de komst van het IKC+: “Het IKC+ wordt een unieke locatie voor kinderen tussen de 0 en 13 jaar. Door deze samenwerking tussen basisonderwijs, jeugdzorg, kinderopvang en sport is er meer ondersteuning mogelijk voor deze kinderen. Goed om te zien dat er zoveel Katwijkse partijen met elkaar samenwerken om er echt voor onze jeugd te zijn.”

Flexibel en weerbaar
Het gebouw is flexibel van opzet en ondersteunt verdere uitbreiding van het scholenprogramma. Zo is er in de draagconstructie rekening gehouden met eventuele uitbreiding boven op het dak. De klaslokalen zijn licht en uniform ontworpen en worden met elkaar verbonden door middel van een centrale, lange hal, waarin ook multifunctionele leerpleinen liggen. In deze dynamische, speelse ruimten kunnen leerlingen van de verschillende scholen elkaar ontmoeten.

Met het kenmerkende uiterlijk van een hanenkam strekt zich over de gehele lengte een verhoogd dak uit. Daar doorheen valt een overvloed aan daglicht de hal binnen. De hal zorgt voor gemakkelijke oriëntatie; aan het begin ligt de entree en aan het einde de grote sportzaal. De plint van het kindcentrum is een actief onderdeel van de buitenruimte. De zandkleurige gevel, bekleed met grote bakstenen, heeft diepe neggen en hoge ramen, waar de kinderen in kunnen zitten en zich in kunnen verstoppen.

Energievoorziening
Het IKC+ krijgt naast de onderwijs en sportvoorzieningen een modern en duurzaam warmte- en koude regulatiesysteem (onderdeel van Warmtenet Kalkoven). Het wordt het eerste energie neutrale gebouw in Katwijk met koude en warmtepompen. De installatie wordt groot genoeg om het hele gebouw van warmte of koude te voorzien én de gehele wijk Kalkoven.

De bouw begint op korte termijn. Naar verwachting start het slopen van de oude gymzaal en het oude gebouw van De Windvang eind april/ begin mei 2022. Als alles volgens plan verloopt kan het nieuwe IKC-gebouw in de zomer van 2023 in gebruik worden genomen.