Bouw MFA Thorbeckepark start met stort

Woensdag 16 februari is begonnen met de stortwerkzaamheden voor het voorzieningengebouw op het Thorbeckepark in Utrecht Ondiep. Naar verwachting kunnen de buurtbewoners in het voorjaar van 2012 gebruik maken van de nieuwe voorzieningen.

Het voorzieningengebouw wordt 5 verdiepingen hoog en maakt onderdeel uit van een grootschaliger vernieuwing van het sportpark door de gemeente en Mitros. Bewegen en ontmoeten zijn de centrale thema's voor de organisaties die zich in het gebouw zullen huisvesten. Zo komt er een buitenschoolse opvang, kinderdagopvang, een sportzaal, fitness, ontmoetingsruimten en diverse welzijnsactiviteiten voor jong en oud. De verschillende aanbieders waaronder in ieder geval LudensPortes en gemeente Utrecht, werken met elkaar samen om zo nog meer activiteiten te kunnen aanbieden. Het voorzieningengebouw is bedoeld voor bewoners uit Ondiep, maar ook de buren uit Zuilen kunnen er terecht. Buur, een kopje koffie?
 

Foto: Theo Scholten, Drie juni fotografie, Doorn.

Meer weten? Mail architect Henk Stadens.