Bouw Vindicat aan Oostwand gestart

Vorige week startte de bouw van de oostwand in Groningen die volledig te volgen is via de webcam aan de Martinitoren. De verwachting is dat Vindicat begin 2014 inhuist. Als dat gebeurt, wordt de huidige sociëteit gesloopt.

Opmerkelijk is dat op er een bepaald moment twee volledige 'Mutua Fides'-en zullen staan. Twee sociëteiten op de grote markt. Na de sloop van het bestaande gebouw zal de bouw starten van de andere gebouwen aan de grote markt van AWG, Kollhof en Müller Reimann.

Voor de bouw van Vindicat wordt een bijzondere damwandconstructie gerealiseerd. Vindicat wordt volledig onderkelderd en een damwand is dan ook noodzakelijk. Een reguliere stalen damwand kan niet trillingsvrij op deze plek aangebracht worden. Verder is het zo dat de bouwput zich op de hondsrug bevindt. Deze zandrug bevat op diverse plekken zwerfkeien. Een stalen damwand kan niet door zo’n kei heen. In overleg met de constructeur is gezocht naar een alternatief. Er is gekozen voor de zogenaamde SOILMIX wand. Een in de grondgevormde betonwand die samengesteld wordt uit grond en beton. Deze wand kan trillingsvrij worden aangebracht, kleinere zwerfkeien kunnen aan de kant worden gedrukt of zelfs worden vergruisd en opgenomen in het systeem. Een bijkomend voordeel is dat deze wand permanent is en onderdeel wordt van de fundering zodat er geen funderingspalen nodig zijn.