Brede Amsterdamse school

Door het streven naar intensief ruimtegebruik en meer kruisbestuiving in dienstverlening aan burgers, worden maatschappelijke functies in buurten en wijken zoveel mogelijk gecombineerd. De Zwarte Hond heeft inmiddels een grote ervaring in maatschappelijk vastgoed en is gespecialiseerd in gebouwen met gemengde publieke functies op het gebied van onderwijs, sport, cultuur, welzijn, maatschappelijke opvang en/of zorgvoorzieningen. Het ontwerp voor een nieuwe brede school in de Amsterdamse Houthavens heeft niet geleid tot een winnende opdracht maar wel tot een bijzonder multifunctioneel gebouw.

Naast de herhuisvesting van twee bestaande scholen uit de Spaarndammerbuurt bestaat het programma voor het gebouw uit een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, voorschoolse peuterspeelzaal, horecaruimte en bedrijfsruimte. Het multifunctionele centrum van ongeveer 6.500 m2 is ontworpen als het hart van de wijk. De configuratie van het programma in het gebouw legt actief een verbinding tussen school, thuis en vrije tijd, zodat binnen- en buitenschoolse leerprocessen elkaar kunnen versterken. Het gebouw is door een aantal slimme ontsluitingen verankerd in de wijk. Door de buitenruimte van de school te verbinden met het toekomstige park ontstaat een prettige en geborgen omgeving, ook rond het gebouw.

Een school is bij uitstek de plek waar het geheugen van kinderen wordt gevormd. En volgens ons kan het ontwikkelen van geheugen niet zonder verbeelding! Daarom is het maken van een schoolgebouw een even serieuze als vrolijke opgave. Het vraagt van betrokkenen en vooral van de architect visie, plezier, overgave en bovenal: vakmanschap. Gezien de prominente ligging, de diversiteit aan functies en de wens in de Houthavens een gebouw te realiseren met een uitgesproken uitstraling zal het vakmanschap aangesproken worden op het vermogen een ‘Gesamtkunstwerk’ te maken: een gebouw met diverse uitgesproken kenmerken samengebracht in een uitgebalanceerd geheel.

De Europese aanbesteding Nieuwbouw Basisschoolgebouw Houthaven in Amsterdam is na twee selectierondes gewonnen door Architectenbureau Marlies Rohmer. Wij wensen Marlies en haar team veel succes.
 

Enkele scholen van De Zwarte Hond zijn: Brede School Nieuw Crooswijk in Rotterdam, Basisschool De Vlinder in Ter Apel, Noord Hoflandschool in Voorschoten, MFA Borger en MFA Klarendal in Arnhem.