Brede school Hoogersmilde gewonnen!

Met het gewonnen schetsontwerp voor de brede school in Hoogersmilde in de provincie Drenthe wordt onze reeks landelijke scholen met een interessant exemplaar uitgebreid. Hoogersmilde is een dorp met circa 1100 inwoners waar twee scholen (elk 4 groepen) samengaan in een nieuw gebouw van 1200 m2. Een brede school in een dunbevolkte gemeente als Midden-Drenthe is cruciaal voor de kwaliteit van de leefomgeving. Op kleine schaal worden nieuwe voorzieningen ontworpen die qua hoogte en grootte moeten passen in de dorpskern. Uit ervaring weten wij ook dat hoe kleiner de brede school is, des te multifunctioneler het gebouw voor een dorp of wijk moet zijn. Hiermee wordt het toekomstige bestaansrecht van een kleine brede school gegarandeerd. Voor de school in Hoogersmilde heeft dit geresulteerd in een ontwerp van een compact eigentijds huis dat goed past bij het dorp en het karakter van de basisscholen. Waar plek is voor verenigingen, kantoor of crèche. Wij zijn blij dat het ook zo beoordeeld is en zijn met plezier begonnen aan de uitwerking van de school. Waarschijnlijk kunnen de Hoogersmildenaren na de kerstvakantie van 2012 al gebruik maken van hun nieuwe Kulturhoes.