Brede school Hoogersmilde officieel geopend

De gebruikers van de nieuwe brede school in Hoogersmilde kunnen sinds het begin van dit schooljaar al genieten van het spiksplinternieuwe gebouw. Maar 14 november was de echte opening en werd de naam onthuld: De Grift.

Er was een belangrijke rol bij de opening weggelegd voor de kinderen van de beide scholen, de peuterspeelzaal en de kinderopvang. Zij zijn immers de belangrijkste gebruikers van het gebouw.

De Grift is een multifunctionele accommodatie. In het gebouw zitten naast de christelijke en openbare basisschool ook de peuterspeelzaal en kinderopvang. Op deze manier proberen de gemeente en de onderwijsinstellingen de krimp het hoofd te bieden en klaar te zijn voor de toekomst.

Kijk in het expertisedossier Onderwijs voor alle scholen van De Zwarte Hond.