Bremerhaven: urbane kwaliteit dichtbij zee

Ten noorden van Bremen, vlakbij de zee en aan de monding van de Wezer, ligt Bremerhaven. Het is een stad met ruim 100.000 inwoners en een van de grootste containerhavens van Europa. De stad heeft De Zwarte Hond gevraagd een visie te ontwikkelen voor de transformatie van Entwicklungsgebiet Rudloffstrasse, een gebied ter grootte van 30 hectare ten noorden van het oude stadshart.

Bremerhaven zit midden in een transformatie van een op goederenoverslag gerichte havenstad naar een aantrekkelijke stad aan zee waar ook geld wordt verdiend met toerisme, kennisontwikkeling en hoogwaardige bedrijvigheid. in het verleden werd het gebied tussen oude stadskern en rivier al succesvol ontwikkeld. Dat kreeg een toeristische impuls, met onder meer een nieuwe kade, museum en hotel.

iets noordelijker, tussen de werf en het noordelijke deel van de stad, ligt een strook van 30 hectare die ook aan transformatie toe is. Het gebied heeft nu te weinig kwaliteit, terwijl er wel kansen liggen voor het creëren van ‘urbane kwaliteit dichtbij zee’, in de woorden van De Zwarte Hond-partner Matthias Rottmann. Het gebied heeft mogelijkheden. Zo is er een levendige straat met veel horeca in het gebied. Ook de bijzondere ligging dicht bij de rivier is een aantrekkelijke kwaliteit.

Op dit moment blijven kavels ongebruikt, staan oude loodsen leeg en zitten er in het gebied vooral industriële gebruikers en andere partijen die goed gedijen op een grote oppervlakte voor weinig geld. Denk aan garages, autodealers en budgetsupermarkten. Het huidige gebruik is een rem voor verdere ontwikkeling; de bestaande functies in het gebied zorgen bijvoorbeeld voor te veel overlast voor woningbouw.

De Zwarte Hond is gevraagd een visie te ontwikkelen voor het gebied om een goede grootstedelijke mix van functies te genereren, een ‘Rahmenplan’, enigszins in de trant van ons model voor Reuring-Rust-Ruis. Het moet een gemengd gebied worden, waarin plek is voor wonen, werken, ontspanning en cultuur. De Zwarte Hond gaat in kaart brengen wat een goede invulling zou zijn en regie voeren op de juiste menging.

in het verleden hebben al workshops met omwonenden en gebruikers plaatsgevonden, waarin diverse ideeën zijn ontwikkeld. De Zwarte Hond pakt die ideeën op en kijkt hoe ze zijn te verknopen om een gemengd gebied te creëren dat de stad een impuls geeft.