expertise

Expert in realiseren, expert in realisme

Het gaat er uiteindelijk om dat we de ambities en plannen van de opdrachtgever echt weten te realiseren, zonder dat we daarbij genoegen nemen met bedenkelijke kwaliteitsniveaus.

Gelukkig hebben we daarvoor binnen het bureau door de jaren heen veel ervaring opgebouwd en expertise ontwikkeld. We weten goed hoe we projecten moeten maken en hoe we oplossingen kunnen ontwikkelen. We hebben veel verstand van geld, weten hoe duur bouwen kan zijn en hoe we strategisch kunnen handelen en ontwerpen. We weten hoe we projecten voor elkaar kunnen krijgen en hoe we kwaliteit tijdens lange en complexe processen vast kunnen houden.

Elke tijd kent daarbij zijn eigen uitdagingen, van hoge bouwkosten tot lage opbrengsten, verkoop- en verhuurrisico’s, het gebrek aan, of juist een teveel aan ambities bij stakeholders, de vraag die verandert, of steun van bestuurders of bewoners. Vaak moet het ontwerp en proces zich aanpassen aan veranderende omstandigheden gedurende het proces, zonder dat de oorspronkelijke ambities en doelen uit het oog worden verloren. De Zwarte Hond heeft daarin een traditie hoog te houden; wij zijn altijd goed geweest in maken, sleuren, trekken en duwen van projecten.

De kern van onze kennis hierin ligt in het feit dat we een bureau zijn dat op veel verschillende schaalniveaus werkt, en in veel verschillende omgevingen. Daardoor weten we welke methode of strategie passend is bij de context van de vraag. Het belangrijkste daarbij is dat we integraal en interdisciplinair werken, en beter weten dan wie ook hoe en wanneer we welke ontwerpdisciplines moeten betrekken bij de projecten. We werken altijd door de schalen heen, en benoemen wat de effecten zijn van beslissingen op een hoger en een lager schaalniveau.

De Zwarte Hond weet altijd realisme, opportunisme en pragmatisme te verbinden aan idealen, coherentie en continuïteit. Wij zorgen ervoor dat er vanuit ons brede partnerteam van strategen, stedenbouwkundigen en architecten altijd voldoende aandacht is, bij complexe projecten vaak van meerdere partners.

We weten veel van techniek en hebben veel ervaring in bouwen. De Zwarte Hond werkt vanaf de start van een gebouwontwerp in BIM. Samen met de aannemer, constructeur en andere adviseurs tekenen we in één 3D-model. Alle partijen zien hun inbreng direct gevisualiseerd, waardoor de verschillende disciplines optimaal samenwerken, uitwerkingen op elkaar aansluiten en fouten in een vroeg stadium ontdekt worden. Techniek (hoe maken we het eigenlijk) wordt al heel snel in het ontwerp betrokken, zodat de bouwmethode ook van invloed kan zijn op het architectonisch concept. Hiermee kunnen we beter sturen op duurzaamheid en circulariteit.