visie

De Zwarte Hond is een ontwerpbureau voor architectuur, stedenbouw en strategie met vestigingen in Groningen, Rotterdam en Keulen. Wij combineren maatschappelijke betrokkenheid en vakmanschap, en creëren daarmee hoogwaardige projecten die passen bij de context, aansluiten op de wensen van de gebruikers en de visies van onze opdrachtgevers.

De Zwarte Hond overziet de verschillende krachten die spelen op een plek. We kunnen goed inschatten wat waarde toevoegt en de leefkwaliteit vergroot. Voor bewoner, straat, buurt en stad. Onze ontwerpen staan stevig op de grond en volgen de taal van hun omgeving, maar hebben een subtiele eigenheid die verrast. Dat zit hem in de detaillering, het materiaal, de sterke verbinding tussen binnen en buiten, en slim en flexibel gebruik van de ruimte.

Wij ontwerpen plekken, gebouwen, omgevingen met een verrassende uitstraling. Niet gemaakt, maar bedacht, om te blijven en eendaags over te gaan in de volgende. 

Maar altijd plekken die het hart raken. Met elkaar verweven plekken ontwerpen en realiseren, dat is de essentie van ons bureau: we verenigen architectuur en stedenbouw. Die combinatie bepaalt ons tot in de kern.

Onze projecten maken de samenleving rijker, zowel in economische als in culturele zin. Dat betekent dat ze bijdragen aan maatschappelijke ontwikkelingen en aan diversiteit. Zij zorgen voor samenhang, zowel sociaal als fysiek en stimuleren ontmoeting en sociale cohesie. Daarnaast repareren en versterken onze plannen het stedelijk weefsel.

Wij zijn er daarbij van overtuigd dat een plan of ontwerp zelf niets oplost. Zij kunnen hoogstens agenderend zijn of oplossingsrichtingen aangeven. Het gaat erom dat we daadwerkelijk weten te realiseren en implementeren. Natuurlijk zijn wij toegewijd aan het ontwerp, maar nemen ook verantwoordelijkheid in het proces naar realisatie.

dit is wat wij bieden

betrokkenheid
Maatschappelijke betrokkenheid zit in ons DNA. We willen vanuit de ruimtelijke discipline bijdragen aan sociale en economische kwesties. Elk gebouw, elk plan of elke interventie, onafhankelijk van de grootte, geeft hieraan betekenis.

optimisme
We geloven dat we samen met betrokken partijen leefomgevingen tot stand kunnen brengen die bijdragen aan het welzijn van iedereen die ermee in aanraking komt.

realisme
We gaan voor de hoogst mogelijke kwaliteit, zonder de business-case uit het oog te verliezen.

ambitie
We combineren ons realisme altijd met ambitie: we leggen de lat hoog en verleiden de partijen waar we mee samenwerken om dat ook te doen.

zorgvuldigheid
Aandacht voor detaillering en materialisering kenmerkt alle gebouwen en openbare ruimte die door de eeuwen heen de moeite van het bewaren waard waren. Wij combineren in onze ontwerpen de zorgvuldige aansluiting bij de bestaande stad met impulsen voor toekomstige ontwikkelingen.

innovatie
Elk project is een aanleiding om te innoveren. Voorwaarde voor innovatie is dat het meerwaarde oplevert voor de opdrachtgever en iets toevoegt aan het eindresultaat, direct of indirect.

inspiratie
Om alle projecten en plannen te laten profiteren van de kennis, kunde en de netwerken van ons bureau, hechten we veel waarde aan kennisontwikkeling en kennisuitwisseling, zowel intern tussen onze eigen medewerkers, als extern met partners en stakeholders. Zo inspireren we elkaar, onze opdrachtgever en onze bouwpartners, wat leidt tot buitengewone resultaten.