teamwork

In het proces van ontwerp tot realisatie krijgen opdrachtgevers en belanghebbenden intensief met elkaar te maken. De manier waarop dit contact verloopt is van grote invloed op het uiteindelijke resultaat en alle betrokken partijen dragen daarbij een eigen en specifieke verantwoordelijkheid. 

De kennis van alle betrokken partijen is namelijk niet gelijk. Ontwerpers zijn professionals met een groot verbeeldingsvermogen. De ervaring en expertise van opdrachtgevers wisselt sterk. Voor veel belanghebbenden als toekomstige bewoners, leerkrachten, artsen, theaterdirecteuren, etc. is het de eerste (en vaak ook de enige) keer in hun leven dat ze betrokken zijn bij een ontwerpproces. Gedurende dit ontwerpproces ziet De Zwarte Hond het als haar verantwoordelijkheid de opdrachtgever, de gebruikers, omwonenden en de andere stakeholders inhoudelijk te inspireren, zodat we hun ambities kunnen vertalen naar een gedragen plan.

Ontwerpend onderzoek is voor De Zwarte Hond een belangrijke methode in dat proces. Het stelt ontwerpers en opdrachtgevers in staat om samen met verschillende partijen, zoals burgers, experts en bestuurders, op zoek te gaan naar welk ontwerp ze zouden willen realiseren. Ontwerpend onderzoek leidt nooit tot een blauwdruk. Het formuleren van meerdere varianten in de vorm van ontwerpen en visies stelt betrokkenen in staat om juist heel gericht maar tegelijk ook open naar ontwerpvoorstellen te kijken.

Onze ontwerpen winnen aan kwaliteit door interactie met de opdrachtgever en de gebruiker. We organiseren verschillende ontwerpsessies waarin we hen telkens, gemotiveerd, opties voorleggen. Ruimtelijke kenmerken en kwaliteiten zetten we op een overzichtelijke manier af tegen randvoorwaarden als budget, tijd, exploitatie, etc. Hierdoor is het voor de opdrachtgever helder wat voor consequenties de ontwerpkeuzes hebben. 

Wij zien het daarbij als onze taak om ervoor te zorgen dat alle ontwerpbeslissingen die worden genomen op een specifiek voor de betrokkene begrijpelijke wijze worden verbeeld of gerapporteerd. Sommigen hebben goede visualisaties nodig en voor hen zullen we onze ontwerpen vertalen in artist impressions, maquettes of schetsen. Soms gebruiken we zelfs virtual reality. De opdrachtgever of gebruiker kan dan met een 3D-bril ervaren hoe hun gebouw of plan eruit komt te zien en wat voor effect bepaalde ontwerpkeuzes hebben. 

Andere belanghebbenden kijken naar hele andere, vaak meetbare zaken, zoals BVO-GBO-verhoudingen, huurwaarde, of de cost-of-ownership, en zien het ontwerp graag vertaald in verschillende getallen en indicatoren. En weer anderen willen weten hoe het ontwerp past bij hun onderwijssysteem, theateropvatting of commerciële inzichten en hebben specifieke schema’s en tekeningen nodig om dat te kunnen beoordelen. 

Het uiteindelijke doel is dat we gezamenlijk tot een plan komen dat het programma van eisen overstijgt. Een ontwerp dat besloten lag in de vraag, maar tegelijkertijd met een verrassende vanzelfsprekendheid antwoord geeft op die vraag.