COA-opvang in Ter Apel officieel geopend

Woensdag 19 april heeft Jan Kees Goet, directeur-generaal Vreemdelingenzaken (Ministerie van Justitie), de nieuwbouw voor de COA-opvang in Ter Apel geopend. Het verouderde centrum heeft plaatsgemaakt voor nieuwbouw waar 2.000 asielzoekers kunnen worden ondergebracht, de grootste permanente opvanglocatie van Nederland. BAM Bouw en Techniek en De Zwarte Hond wonnen eind 2014 de Design, Build en Maintain opdracht middels een Europese Aanbesteding. FELIXX versterkte het team als landschapsarchitect en BAM Infra Wegen en BAM Infra Energie en Water maakten het team compleet. Door een intelligente organisatie van het gebied, zorgvuldige uitwerking in ontwerp en efficiënte bouwmethodiek is het gelukt om binnen de sobere en doelmatige randvoorwaarden een duurzaam asielcomplex te realiseren met optimale verblijfskwaliteit. De hoge mate van prefab onderdelen stond garant voor een zeer snelle doorlooptijd van nog geen 2,5 jaar inclusief ontwerp, engineering en bouw. 

Ter Apel bevindt zich in het Noorden van Nederland. Het opvangcentrum ligt op enige afstand van de omliggende dorpen en steden en is daarom opgezet als een zelfstandig dorp dat huisvesting met faciliteiten en voorzieningen combineert. De 258 beneden- en bovenwoningen zijn geclusterd in acht buurten rondom een centrale parkstrip, waar zich de centrale voorzieningen bevinden. 

Leefbaarheid, veiligheid en beheersbaarheid stonden voorop in het ontwerp. Door een slimme configuratie van woonbuurten en gebouwen is extra ruimte tussen de woningen gecreëerd. Dat biedt meer privacy voor bewoners en “ontspant” de hoge dichtheid in het gebied. Het creëert ruimte voor een landschappelijk raamwerk dat zorgt voor een vanzelfsprekende oriëntatie in een voor de bewoners onbekend gebied. Ruimtelijke elementen en structuren begeleiden de asielzoekers via publieke ruimtes naar gemeenschappelijke plekken, en van daaruit naar hun specifieke woning. 

De entree van het opvangcentrum wordt gevormd door een groene boulevard die langs de receptie naar de centrale parkstrip leidt. Achter de receptie ligt de basisschool die een eigen geborgen binnenwereld heeft; een veilige plek waar de nadruk ligt op gewenning aan het Nederlandse onderwijssysteem en het leren van de Nederlandse taal.

De centrale strip is het publieke hart, hier liggen de dienstengebouwen en voorzieningencentra als paviljoens in het groen en zijn sport- en speelvelden te vinden. De acht buurtjes bevinden zich aan weerszijden van de strip, elk gemarkeerd door een plein met faciliteitenpaviljoen. Het plein met paviljoen is voor elke buurt anders ontworpen en doet tevens dienst als herkenningspunt, hang- en ontmoetingsplek.

Klik hier voor meer beelden en informatie over COA-opvang Ter Apel.