Colofon

Copyright:
De inhoud van deze website en de hierin opgenomen gegevens, afbeeldingen, teksten en combinaties daarvan zijn beschermd door auteurs-, en databankrechten. Tenzij anders vermeld berusten deze rechten bij De Zwarte Hond en Bonnema Architecten. Zonder schriftelijke toestemming is het niet toegestaan deze website of enig onderdeel hiervan voor eigen doeleinden te gebruiken, openbaar te maken en of te verveelvoudigen. 

Disclaimer:
De informatie op deze website is met zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. De Zwarte Hond en Bonnema Architecten sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze website en/of de informatie die via deze website is verkregen.

Privacyverklaring: 
Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wetgeving ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Via onderstaande link kunt u onze privacyverklaring downloaden. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met de afdeling communicatie van De Zwarte Hond, via PR@dezwartehond.nl of 010-2409030.

Download privacyverklaring