Contact met de ontwerpers van morgen

De Zwarte Hond vindt het belangrijk om zichtbaar te zijn bij toekomstige medewerkers en deelt graag met studenten zijn kennis van en de passie voor het vak. Vandaar dat we jaarlijks contact onderhouden met studenten in het hoger onderwijs. Dat contact laat zien wat het nieuwe elan is van architecten en stedenbouwkundigen. Anderzijds krijgen de studenten een beeld van wat De Zwarte Hond voor hun professionele ontwikkeling kan betekenen.
In de maand mei was De Zwarte Hond betrokken bij het geven van lezingen en workshops voor studenten van hogescholen en universiteiten.

Op 12 mei vond er aan Hogeschool Windesheim in Zwolle een bedrijvendag plaats, georganiseerd door studievereniging Nervi van the School of Built Environment & Transport. Op deze bedrijvendag konden studenten informatie inwinnen over de praktijk van de architect, vragen stellen over hoe het gaat op een kantoor, hoe een gemiddelde werkdag en werkweek er uit ziet. Bouwkundig tekenaar Joren Moorman en architect Martijn Korendijk waren namens De Zwarte Hond hierbij aanwezig. Zij hebben aan studenten vragen beantwoord over hoe een stage op kantoor eruit zou kunnen zien. Daarnaast hebben ze aan kleine groepjes korte presentaties gegeven over het bureau, de projecten en thema’s die De Zwarte Hond als bureau belangrijk vindt.

Kjai Tjokrokoesomo (ontwerper stedenbouw) heeft voor de TU Eindhoven voor studievereniging Via Urbanism een interactieve lezing gehouden over Swipocratie en verdichting van het Haarlemmermeer. Hij heeft tijdens zijn lezing aandacht besteed aan hoe je een gemeente, die uitbreiden gewend is, adviseert om het roer om te gooien en te gaan verdichten. Vanzelfsprekend moet je daarvoor eerst mensen ook enthousiast krijgen. Dus ook dat kwam aan bod. Swipocratie zorgde daarbij voor het platform om met elkaar in gesprek te gaan. De beelden en teksten die De Zwarte Hond daarvoor hebben gemaakt hebben, maakten het tot een succes. Na de lezing volgden leuke discussies en reacties.

Architect en partner Henk Stadens heeft aan de Hanzehogeschool Groningen voor Hestia, studievereniging voor de opleiding Built Environment, een lezing gegeven met als thema 'Hoe houden we de binnenstad van Groningen economisch gezond?' Aanleiding hiervoor was het transformatieproject aan de Groningse Rodeweeshuisstraat. Henk is ingegaan op de manier van transformeren en het ontwikkelen van de plek, met oog op de vier verschillende doelgroepen. Ook de tijdspanne die het project besloeg, en welke consequenties de vertragingen van het project gehad hebben kwamen aan bod.

Ook heeft in mei de Career Day van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) plaatsgevonden. Stedenbouwkundige Bart van Leeuwen en ontwerper stedenbouw Aroosha Zahid van De Zwarte Hond hebben voor deze dag een interactieve workshop bedacht waarbij een aantal projecten als basis dienden. Ook was er de gelegenheid voor studenten om via één op één contact vragen te stellen aan Aroosha en Bart. De studenten waren enthousiast, en zien we volgend studiejaar wellicht terug op kantoor als stagiair. Een geslaagde dag dus.