Contour Klarendal zichtbaar

De multifunctionele accommodatie Klarendal is in contour zichtbaar en voegt zich naadloos tussen de oude kazernegebouwen in Arnhem. De constructie is zodanig opgezet dat de functies binnen het gebouw makkelijk kunnen wisselen. Zelfs tijdens de bouw zijn de plattegronden nog aangepast. Deze flexibiliteit is ook in de toekomst van toegevoegde waarde voor de wijk Klarendal die volop in beweging is. Het gebouw zal in de tweede helft van 2013 gereed zijn.
 

Voor meer informatie mail architect Bart van Kampen.