Daan Zandbelt aangesteld als ‘ruimtelijk denker’ in MIRT-onderzoek

Daan Zandbelt is door Rijksadviseur Infrastructuur en Stad Rients Dijkstra aangesteld als ‘ruimtelijk denker’ voor de MIRT-pilot over de metropoolregio Rotterdam - Den Haag. In dit MIRT-onderzoek wordt verkend hoe de samenhang in de metropoolregio verbeterd kan worden op ruimtelijk, economisch en verkeerskundig vlak.

De Rijksoverheid werkt samen met decentrale overheden aan ruimtelijke projecten en programma's voor elke regio in Nederland. Het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) richt zich op financiële investeringen in deze programma's en projecten.

Deze pilot betreft een nieuwe vorm van MIRT-onderzoek, waarbij er in plaats van verkeerskundig meer integraal ruimtelijk wordt gekeken naar mobiliteitsnetwerken en het stedelijk systeem dat ze bedienen. De ruimtelijk denker helpt bij het maken van deze omslag.

De ‘kwartiermakersfase’ is in oktober 2015 van start gegaan en wordt in het voorjaar van 2016 afgerond. Dan worden de reikwijdte van het onderzoek, de onderzoeksvraag en het plan van aanpak gepresenteerd.

Daan werkt in dit proces met een consortium onder leiding van Thomas Straatemeier samen met adviseurs mobiliteit Goudappel Coffeng, advies- en ingenieursbureau Tauw en met Rebel Group.