Daan Zandbelt ateliermeester “Rotterdam: De Productieve Stad” tijdens IABR 2016

Daan Zandbelt leidt als onderdeel van IABR–2016–THE NEXT ECONOMY– het IABR–Projectatelier Rotterdam: De Productieve Stad. De IABR is een architectuur biennale die permanent onderzoek doet naar de toekomst van de stad. Belangrijk middel is daarbij het Projectatelier: een langlopend ontwerpend onderzoekstraject waar de IABR in gezamenlijk opdrachtgeverschap met een (meestal stedelijke) overheid een bestaande opgave koppelt aan nieuwe, concrete oplossingen.

Voor IABR–2016 werkt de IABR samen met de gemeentes Rotterdam en Utrecht en een alliantie van de Provincie Groningen, de gemeente Groningen en de regio Groningen- Assen. Het komende anderhalf jaar zetten de drie Ateliers ontwerpend onderzoek in om te komen tot ruimtelijke en economische ontwikkelmodellen, nieuwe allianties en uitgewerkte voorstellen voor pilot projects. De resultaten zijn in 2016 de ankerpunten van de hoofdtentoonstelling THE NEXT ECONOMY­– en worden vervolgens ingezet bij het werken aan de lokale opgave.

Bij IABR–Projectatelier Rotterdam: De Productieve Stad is de centrale vraag: Hoe kan Rotterdam een toekomstbestendige ruimtelijke economische strategie lanceren, gebaseerd op de regionale ontwikkeling van een maakeconomie die lokaal waarde toevoegt, circulair en sociaal inclusief is, en die uitgaat van de aanwezige dynamiek en (ruimtelijke) potentie in stad en regio? In steeds meer steden is hernieuwde aandacht voor de maakeconomie, gestimuleerd door ontwikkelingen als reshoring en de opkomst van nieuwe, smart technologieën. Dat geldt ook voor Rotterdam, dat zich meer en meer als maak-stad profileert. Hier heeft de maakeconomie de potentie zich te ontwikkelen tot een economische sector van betekenis, die nieuwe banen creëert en waaromheen zich een regionaal netwerk van scholing, grote en kleinere (toeleverende) industrieën en een fijnmazig transportnetwerk kan ontwikkelen. Welke mogelijkheden biedt de maakstad voor alternatieve vormen van economische ontwikkeling, die sociaal inclusief zijn en lokaal waarde toevoegen? Welke nieuwe vormen van governance zijn daarvoor nodig in een tijd waarin de dynamiek tussen overheid, burgers en marktpartijen meer dan ooit in beweging is?

Projectatelier Rotterdam onderzoekt,  onder leiding van ateliermeester Daan Zandbelt, wat ‘maakeconomie’ nu precies inhoudt en brengt in kaart wat daarbinnen vervolgens de meest kansrijke componenten zijn voor Rotterdam. Welk toekomstperspectief levert de doorontwikkeling van de maakeconomie op voor stad en regio? Vanuit de specifieke ruimtelijke kenmerken van Rotterdam, gelegen op een strategisch knooppunt in de Rijn-Maasdelta en met de Rotterdamse haven als belangrijke motor van welvaart en werkgelegenheid en draaischijf van vele stofstromen, wordt onderzocht welke ruimtelijke condities de transitie naar een toekomstbestendige maak-stad aanjagen. Een belangrijke vraag daarbij is hoe Rotterdam proactief kan inspelen op deze ontwikkelingen en ze ten positieve kan inzetten voor de sociaaleconomische ontwikkeling van haar bewoners.

Kijk voor meer info over de IABR op: http://iabr.nl.