Daan Zandbelt benoemd als Rijksadviseur

De Zwarte Hond is trots dat ze vanaf 31 augustus een Rijksadviseur in haar gelederen heeft. Daan Zandbelt zal samen met Berno Strootman en Rijksbouwmeester Floris Alkemade de komende vier jaar het College van Rijksadviseurs vormen. In deze hoedanigheid adviseren ze het rijk over ruimtelijk-maatschappelijke kwesties en maken ze onderdeel uit van diverse kwaliteitsteams.

Daan zal de functie part-time gaan vervullen. Zijn aanstelling versterkt de visie van De Zwarte Hond om met haar negen partners te werken vanuit maatschappelijke betrokkenheid. Algemeen directeur Jeroen de Willigen: “We werken nu ruim twee jaar met een groot team van partners. Vanuit die capaciteit heeft iedereen de ruimte om actief te zijn buiten De Zwarte Hond. Dit zorgt voor een levendig netwerk rond de belangrijke maatschappelijke kwesties waar we in ons dagelijkse werk mee te maken krijgen. De aanstelling van Daan als Rijksadviseur is een erkenning van zijn inzet voor kwaliteit in de gebouwde omgeving op stedelijke en regionale schaal. Op dat vlak zijn zijn kennis, kunde en netwerk ongeëvenaard. Het is eervol dat hij dit mag aanwenden om het rijk te adviseren. Daarnaast zie ik zijn Rijksadviseurschap als erkenning voor de kwaliteit van onze stedenbouwkunde en de bijdrage die Daan daaraan levert.”

Als partner zal Daan zijn stedenbouwkundige en architectonische kennis blijven inzetten voor De Zwarte Hond. Hij blijft betrokken bij al zijn lopende projecten, en zal ook beschikbaar zijn voor toekomstige projecten van De Zwarte Hond.

Meer informatie over de aanstelling van het nieuwe College van Rijksadviseurs is hier te vinden.