Daan Zandbelt presenteert Dashboard Verstedelijking

Daan Zandbelt presenteerde 16 oktober vanuit zijn functie als Rijksadviseur het 'Dashboard Verstedelijking'. Dit is een instrument waarmee de maatschappelijke meerwaarde van de woningbouwopgave inzichtelijk wordt gemaakt op regionaal niveau en één generatie vooruit.

Het aantal huishoudens in de stedelijke regio’s blijft groeien. Verschillende prognoses voorspellen een bouwopgave van ca. 1 miljoen woningen voor de periode tot 2040. Dat betekent dat circa 50.000 woningen per jaar nodig zijn, maar de huidige productie loopt daar behoorlijk op achter.

Met de oplopende druk op de woningmarkt is onder ruimtelijk professionals het debat losgebarsten over waar we moeten gaan verstedelijken. Dit gaat dan vaak over binnen of buiten de stad bouwen. Wat een vrij eenzijdig manier is om grip te krijgen op de woningbouwopgave. Een veelzijdiger afwegingskader is nodig voor een locatiekeuze. De woningbouwopgave is namelijk ook een middel om andere maatschappelijke doelen te bereiken. Het heeft effect op de economische vitaliteit, mobiliteitsgedrag, het versnellen van de energietransitie en de leefbaarheid van bestaande wijken.

De vraag is op welke plekken het bouwen van nieuwe woningen de meeste maatschappelijke meerwaarde genereert. 

Overheden en marktpartijen hebben echter maar beperkt inzicht in de verschillende directe en indirecte effecten van verstedelijking, met name als deze verder reiken dan de locatie en de tijdspanne van de ontwikkeling zelf.
 

De Zwarte Hond en de woningbouwopgave

in 2017 lanceerde De Zwarte Hond het Verdichtingsspel waarmee ontwikkelaars, investeerders en overheden kunnen ontdekken hoe in hun gemeente de woningbouwopgave binnenstedelijk kan worden opgelost.

Ook in het dit jaar uitgegeven Kettingreactie Spel besteedt De Zwarte Hond aandacht aan de woningbouwopgave. Met dit spel kunnen stadsmakers onderzoeken hoe slimme, integrale oplossingen kunnen worden gevonden voor hun dorpen en steden.

Lees meer over het Dashboard Verstedelijking op de website van het College van Rijksadviseurs.