De Beer: echt sociaal wonen 

Het is straks goed wonen in De Beer, het gebouwensemble dat plaatsmaakt voor de oude portiekflats aan de Beresteinlaan. De Zwarte Hond heeft met samenwerkingspartner Dura Vermeer de tender gewonnen voor de herontwikkeling van de Beresteinlaan in De Venen, Den Haag. De beoordelingscommissie van de Wijkontwikkelingsmaatschappij Den Haag Zuidwest (WOM DHZW), een samenwerking tussen Hof Wonen en gemeente Den Haag, roemt de “afgewogen visie, waarbij verbinding en ontmoeting centraal staan”. 

Het plan betreft de herontwikkeling van de verouderde portiekflats aan de Berensteinlaan tot ‘De Beer’, een modern woongebouw met circa 132 sociale huurwoningen. Het uitgangpunt is een gebouw waar verbinding en ontmoeten centraal staan en betaalbaarheid van de woningen prioriteit is. Een gebouw dat het woonplezier van toekomstige bewoners vergroot, met woningen die weer voldoen aan de woonwensen van deze tijd. Ook voor omwonenden: zij zien hun wijk De Venen opknappen. 

Maar De Beer is meer. Het is een gebouwensemble met een bijzondere, collectieve kwaliteit. De Beer wil mensen bij elkaar brengen; in stadsdeel Den Haag Zuidwest een belangrijke opgave. De doelgroep die straks in de Beer gaat wonen is een mix van jong en oud, gezinnen en alleenstaande ouders en mensen met verschillende migratieachtergronden. Deze bewoners hebben veel sociale contacten in hun wijk, De Venen. De Beer sluit hierop aan en stimuleert collectiviteit met plekken die aanzetten tot ontmoeting: een collectieve tuin met moestuin, brede galerijen met zitplekken, groene voortuinen aan de straat en een uitnodigende entree. Zo wordt De Beer een woonensemble waar je je buren kent. Waar je mét elkaar woont. De Beer verbindt.

De woningen zijn georiënteerd op de bijzondere groene kwaliteiten van De Venen, met uitzicht op de singel en bomen. Met veel aandacht voor duurzaamheid en klimaatadaptatie, met collectief en privégroen en een gemeenschappelijke tuin als plek voor verkoeling en ontmoeting. De woningen in De Beer zijn robuust en kwalitatief hoogwaardig. Iedere woning heeft een goede buitenruimte, met uitzicht op de omgeving. De Beer is een eigentijds woongebouw, met de karakteristieke van de wederopbouwarchitectuur en met vakmanschap gebouwd. Passend binnen de structuur van De Venen – nu en straks. 

De Beer doet wat een goed toekomstbestendig sociaal woongebouw moet doen: mensen op een plezierige en betaalbare manier mét elkaar laten wonen.