De Ichthusschool heeft eindelijk een nieuw gebouw

De Ichthusschool heeft recent een nieuw schoolgebouw betrokken aan de Prof. C.R. Casimirstraat op het Funke Kupperterrein in Amsterdam Nieuw-West.  De nieuwe Ichthusschool omvat 20 groepsruimten. De groepsruimten van de bovenbouw zijn per vier lokalen gegroepeerd om een leerplein. Hiermee kan worden ingespeeld op huidige en toekomstige leervormen, van individueel tot groepoverstijgend onderwijs. In het hart van het gebouw bevindt zich een grote gemeenschapsruimte die gekoppeld kan worden aan twee speellokalen. Daarnaast zijn in het gebouw een buitenschoolse opvang, een peuterspeelzaal en een gymzaal opgenomen, waarbij er sprake is van gedeeld gebruik van een aantal functies.

Al in de ontwerpfase zijn de luchtkwaliteit van de leslokalen en duurzaamheid in het ontwerp geïntegreerd. Het hele gebouw is extra goed geïsoleerd, voorzien van lage temperatuur vloerverwarming en warmteterugwinning, waardoor met minimale warmtebron een hoog comfort en prettige lesruimten worden gerealiseerd. De nieuwe brede school sluit goed aan bij de omliggende woonwijk door ontwerp, materiaalkeuze, detaillering en kleur.
 

Zie het expertisedossier Onderwijs voor alle scholen van De Zwarte Hond.

Beeld: Kees Rutten