De Zwarte Hond betrokken bij veel woningbouwlocaties die Woningbouwimpuls kregen

Veel grote woningbouwlocaties waar De Zwarte Hond -in een van haar vele rollen- bij betrokken is, hebben de afgelopen tijd een Woningbouwimpuls-subsidie (WBI)van het Rijk ontvangen.

De Zwarte Hond is op de een of andere wijze als architect, stedenbouwkundige of strategisch adviseur betrokken bij in totaal 18 projecten die hiervoor circa €150 miljoen subsidie van het Rijk voor ontvingen. Dit bedrag dient door de gemeenten als co-financiering nog verdubbeld te worden.

De locaties liggen verspreid over het land en kenmerken zich door een zekere mate van complexiteit. In een aantal projecten maken we een woongebouw, in andere zijn we verantwoordelijk voor het stedenbouwkundig plan van de gebiedsontwikkeling. Of we hadden zitting in een kwaliteitsteam, gaven strategisch advies of we waren verantwoordelijk voor de ruimtelijke visie. Wij zijn in ieder geval trots om bij zo veel cruciale en breedgedragen en gewaardeerde projecten betrokken te zijn.

Een greep uit de projecten zijn:
Stationsgebied Hilversum
Central Innovation District Den Haag 
MO*TOWN track 8 – Kavel O Sloterdijk Amsterdam

Schiedam Stationsgebied

De woningaantallen op het overzicht links hebben betrekking op het totale aantal woningen op de betreffende WBI locatie, waar ook andere partijen betrokken kunnen zijn.

A = Architectuur | U = Stedenbouw | S = Strategie

Fotografie Spoorzone Zwolle: John Davids