De Zwarte Hond en Nijestee lanceren boek over de Grunobuurt Noord

De Zwarte Hond heeft 5 april het boek Grunobuurt Noord - van plan tot steen gelanceerd tijdens het symposium De gemengde wijk. Woningcorporatie Nijestee en stedenbouwkundige De Zwarte Hond blikken in het boek samen met de gemeente, de bewoners en de architecten terug op het ontstaansproces en de toekomst van de nieuwe Grunobuurt Noord. Samen vertellen ze over hoe je bewoners betrekt bij de transformatie van een wijk, hoe je omgaat met financiële hobbels en hoe je meebeweegt met een veranderend overheidsbeleid, een verhaal van plan tot steen. De Zwarte Hond directeur Jeroen de Willigen overhandigde de eerste exemplaren aan wethouder Van der Schaaf, Nijestee directeur Pieter Bregman en Grunobuurt bewoners Marian van Voorn, Sandra Stokroos en Peter Stuit. 

Vlak na de Eerste Wereldoorlog werd achter station Groningen de Grunobuurt Noord gebouwd, ten tijde van grote woningnood. Een levendige arbeidersbuurt waar de bewoners met veel plezier woonden. Tachtig jaar later bleken de woningen niet meer te voldoen, technisch, maar ook niet meer qua woonkwaliteit. Een intensief wijkvernieuwingstraject met nauw betrokken, kritische bewoners volgde, midden in de tijd van de financiële crisis. Gezamenlijk werd een plan gemaakt voor een volledig nieuwe buurt, met fijne, lichte, duurzame woningen voor iedereen. Een wijk die voldoet aan de eisen van nu, maar waarin de kwaliteiten van de oude Grunobuurt Noord terugkomen. De eerste drie blokken zijn inmiddels gerealiseerd en de bewoners wonen er met veel plezier. De overige vijf blokken zijn in de maak.

Bekijk de digitale versie van het boek op issuu: