De Zwarte Hond lanceert het Verdichtingsspel

Donderdag 1 juni overhandigde De Zwarte Hond partner Daan Zandbelt op de Provada het eerste exemplaar van het Verdichtingsspel aan Harry Timp van de gemeente Leiden. In 2040 moeten er in Nederland een miljoen extra woningen beschikbaar zijn. Deze woningbouwopgave biedt een enorme kans om onze stedelijke regio’s sterker te maken. Met het Verdichtingsspel kunnen ontwikkelaars, ontwerpers en overheden zelf aan de slag om te onderzoeken hoe in hun stad binnenstedelijk meer woningen  gerealiseerd kunnen worden. Waar gaan we Optoppen, zorgen we voor Gouden randjes, of bouwen we Tiny houses? Elke gemeente kan zo zelf bepalen welke kansen ze wil benutten en welke instrumenten uit het spel daarvoor nodig zijn.

De gemeente Leiden, in wiens opdracht De Zwarte Hond het instrumentarium voor dit spel heeft ontwikkeld, wordt als voorbeeld gepresenteerd. 

Download het spel hier.

Printinstructies: 
Print dubbelzijdig op A4 papier (omslaan korte kant) en niet het stapeltje in de linker bovenhoek bij elkaar. Knip vervolgens over de stippellijn de kaarten van het boekje.