De Zwarte Hond ontwerpt nieuwe wijk in Bremen-Huchting

De Zwarte Hond en Rabe Landschaften zijn heel blij met de gewonnen prijsvraag voor het maken van een stedenbouwkundig ontwerp voor de ruimte aan de Sodenmattsee in de wijk Bremen-Huchting.

In de competitie, die in twee fasen verliep, werd gezocht naar oplossingen voor een stadswijk op het voormalige fabrieksterrein van Thyssen-Krupp Schulte AG. De opdracht was een kwartier te ontwikkelen dat nieuwe impulsen geeft aan de wijk en hoge eisen stelt aan duurzaamheid, sociale integratie en diverse woontypologieën. Verder zijn de aansluiting op de sociale infrastructuur, creatieve en commerciële werkplekken en de koppeling van vrije tijd, recreatie en natuur belangrijke aandachtspunten.

Concept
De ontwikkeling van het ThyssenKrupp Schulte-terrein biedt een kans om een bijzonder stedelijk element toe te voegen aan Huchting. De toegevoegde waarde berust op een drietal niveaus:

1. Het woningaanbod wordt niet alleen kwantitatief uitgebreid, maar ook kwalitatief verrijkt en gediversifieerd.
2. Er worden commerciële ruimten gecreëerd buiten de klassieke kantoorruimten of bedrijfshallen, die ook hoogwaardige ambachten en de kenniseconomie aanspreken.
3. Een speciaal soort stedelijke ruimte wordt toegevoegd aan Huchting.

Stedenbouw
Uitgangspunt voor de nieuwe ontwikkelingen is de geschiedenis en sfeer van het braakliggende terrein. Er komen open vloeiende ruimtes, markante gebouwen en veelzijdige randen.
Verschillende gebouwen staan in een rij aan weerszijden van een centrale ontwikkelingsruimte. Het noordelijk gebied is commercieel en het zuidelijk gebied residentieel. In het centrum komen wonen, werken, gastronomie, vrije tijd en landschap samen op een wijkplein. De ruimte is passend geproportioneerd door wisselende breedtes. Zowel aan de noordelijke ingang als aan het zuidelijke uiteinde wordt de ruimte merkbaar smaller, waardoor duidelijke toegangssituaties ontstaan. De negen gebouwen met een sterke vormentaal zijn als aanvulling op de bestaande gebouwen een spannend ensemble aan het Sodenmattmeer.

Open ruimte
Een veelheid van verschillende open ruimtetypologieën structureert de nieuwe wijk en verbindt deze met de bestaande gebouwen.
Het hart en het centrum van de wijk is het plein vóór hal 6/7 met een vijver en een kleine boomgaard wat zorgt voor verkoeling. Ook bevindt zich hier een horecagelegenheid en waardoor een ontmoetingsplaats in de wijk ontstaat. Het plein en de wijk zullen zich in de toekomst ook over de spoorbaan naar het oosten openen.