De Zwarte Hond ontwerpt ombrières voor station Hilversum

In samenwerking met Studio RAP gaat De Zwarte Hond een nieuw duurzaam busstation ontwerpen bij Hilversum Centraal. Het project draagt de naam ‘ombrières’, ‘schaduwmakers’ in het Nederlands, vanwege de bekappingen van het busstation die doen denken aan boomkruinen waar lichtstralen bescheiden doorheen sijpelen. Het ontwerp draagt bij aan de nieuwe identiteit van het stationsgebied die het lommerrijke karakter van de mediastad moet reflecteren. Naast het busstation leveren/leverde De Zwarte Hond en Studio RAP ook een nieuw concept voor de ingang van de fietsenstalling.

Bart van Kampen, projectleider bij De Zwarte Hond:
‘De twee ombrières die we ontwerpen voor het station in Hilversum worden veel meer dan overkappingen die schaduw bieden. Ze geven toegevoegde waarde aan de identiteit van de bosrijke mediastad Hilversum. Overdag projecteren de zonnestralen door de perforaties een schaduwbeeld van bladeren. In het donker manifesteren zich bewegende lichtprojecties die zijn ontworpen door RNDR. De ombrières worden gemaakt van duurzaam hout en sluiten goed aan bij de inrichting van de buitenruimte.’’

Burgerparticipatie
In een unieke samenwerking met de inwoners van Hilversum is ervoor gezorgd dat deze identiteit feilloos aansluit op de behoefte en wensen van de plaatselijke bevolking. De inwoners waren een actief onderdeel van het ontwerpproces en hadden vrije inspraak op de uitvoering van het huidige schetsontwerp.

Transformatie stationsgebied
Het busstation is een schakel in het ambitieuze stedenbouwkundige plan van de gemeente. Het gebied rond het station in Hilversum zal de komende tien jaar een ingrijpende transformatie ondergaan tot een bruisende plek waar prettig reizen, wonen en werken centraal staan. Het zal de wijken in Hilversum-Oost en -Centrum weer met het station en elkaar verbinden. Daarnaast zal de verbeterde verbinding tussen de stad en de rest van het land nieuw leven blazen in het omliggende gebied.

Duurzaam en groen
De visie van het plan is om een toegankelijk en groen stationsgebied te ontwerpen dat de inwoners aanspreekt en generaties lang meegaat. Met de beeldbepalende overkappingen en rijke implementatie van groen wordt de trend gezet voor de verdere metamorfose van het stationsgebied. De Zwarte Hond zal samen met de inwoners van Hilversum nauw betrokken zijn bij de verdere uitwerking van het stedenbouwkundig plan. Een samenwerking waar Arno Scheepers, projectwethouder van het stationsgebied, en De Zwarte Hond positief op uitkijken.

Voor het ontwerp van het busstation waren drie partijen uitgenodigd om hun visie te presenteren. Het schetsontwerp van de Zwarte Hond is hieruit als beste naar voren gekomen. Bij de selectie is onder andere gekeken naar de inpassing in het stedenbouwkundig plan, de duurzaamheid, de samenhang tussen beide overkappingen en de functionaliteit. Op dit moment werkt de gemeente aan een nieuw (ontwerp)bestemmingsplan, dat naar verwachting eind 2022 voorgelegd wordt aan de gemeenteraad.