De Zwarte Hond ontwikkelt ‘Köln-Katalog’

De Zwarte Hond en Duplex Architekten hebben van de stad Keulen de opdracht gekregen om de komende maanden de 'Köln-Katalog' (Keulse catalogus) te ontwikkelen. De krappe woningmarkt is nu al een van de cruciale aandachtspunten voor de stad en verwachting is dat de vraag zal blijven toenemen, vooral naar betaalbare woonruimte. De 'Köln-Katalog' analyseert en ontwikkelt veerkrachtige oplossingen voor woningbouwtypologieën om op verantwoorde wijze om te gaan met het beperkte aantal overgebleven gebieden voor woningbouw. Het is de bedoeling stakeholders uit de woningsector, de politiek en het bestuur in staat te stellen de doelstellingen van de stadsstrategie "Keulen Perspectieven 2030+" op een toepassingsgerichte manier te verwezenlijken.