De Zwarte Hond presenteert masterplan hoogbouw voor Dusseldorf

Het concept van het nieuwe kaderplan voor hoogbouwontwikkeling voor Düsseldorf wordt aan het publiek gepresenteerd. In het afgelopen anderhalf jaar heeft De Zwarte Hond samen met het adviescollege voor hoogbouw een nieuw kaderplan voor de hoogbouwontwikkeling in Düsseldorf uitgewerkt. De conclusies van een strategische stadsontwikkeling en van de discussie over concrete hoogbouwprojecten zijn samengebracht in het nieuwe masterplan voor hoogbouw: zeven door hoogbouw gedomineerde ruimtes en assen kunnen in de toekomst "Dusseldorfspecifiek" verder ontwikkeld worden. Tegelijkertijd worden de oude stad, het Kö-gebied en delen van Oberkassel, alsmede grote delen van de Rijnoevers als beschermingsgebieden aangewezen.

Voor deze zones is geen verdere hoogbouw gepland. Naast de ruimtelijke indeling van de stad wordt in algemene richtlijnen geformuleerd welke meerwaarde nieuwe hoogbouwprojecten moeten bieden voor de stad en aan welke duurzaamheidseisen elk nieuw project moet voldoen. De nadruk ligt op het gebruik en de verdere ontwikkeling van de bestaande infrastructuur, de bijdrage aan de noodzakelijke transformatie van de mobiliteit en met name op duurzame bouwtypologieën en bouwmethoden.

Burgers kunnen zich op de Rheinboulevard informeren en online commentaar leveren op het hoogbouwkaderplan.