De Zwarte Hond presenteert masterplan voor Recklinghausen-Hillerheide

De Zwarte Hond heeft in opdracht van de Stadtentwicklungsgesellschaft Recklinghausen (SER) een masterplan ontwikkeld voor het 34 ha grote gebied van de voormalige paardenrenbaan in Recklinghausen. Het masterplan is gebaseerd op een eerder opgesteld kaderplan. Op maandag 30 augustus was er veel belangstelling voor de door het stadsbestuur georganiseerde informatiebijeenkomst over het geïntegreerde wijkontwikkelingsconcept (ISEK) Hillerheide. Meer dan 150 geïnteresseerde burgers informeerden zich over de huidige stand van de planning, en anderen sloten zich online aan. Centraal stond het concept voor het Hillerheide-project 'Wonen aan het meer'.

Het masterplan voor het uitgestrekte gebied werd gepresenteerd door De Zwarte Hond-partner Matthias Rottmann: "Wij willen een woonwijk ontwikkelen die niet alleen een impuls geeft aan de Hillerheide, maar aan de gehele stad. Uiteraard speelt ook klimaatbescherming een zeer belangrijke rol.' Een centraal element is het meer, dat een omvang heeft van 7,5 voetbalvelden en tot 3,40 meter diep zal worden. Het brengt niet alleen woon- en recreatieve kwaliteiten met zich mee, maar heeft ook een ecologisch en klimatologisch voordeel in tijden van hittestress; de temperatuur zal op warme dagen aanzienlijk kunnen dalen door verdamping in de woonwijk.

Rond het meer zullen ongeveer 900 woningen worden gebouwd. Daaronder bevinden zich door de overheid gesubsidieerde woningen en bijna 300 (vrijstaande) eengezinswoningen. In elk ontwikkelingsgebied zal er een goede mix gerealiseerd worden. Er wordt in de eerste plaats gestreefd naar zoveel mogelijk ruimte beschikbaar te stellen om de sociale mobiliteit en het samenleven van mensen te bevorderen. Het autogebruik wordt zoveel mogelijk beperkt.