De Zwarte Hond werkt aan stedenbouwkundig plan stationsgebied Hilversum

De Zwarte Hond werkt met OKRA landschapsarchitecten aan het stedenbouwkundig plan voor het stationsgebied van Hilversum. Op basis van een visie opgesteld door OKRA, heeft de gemeente een programma van eisen geformuleerd dat de input vormt voor het toekomstige plan voor het stationsgebied. Belangrijke aandachtspunten zijn onder meer de verbinding van het station met het centrum, het verbeteren van de bereikbaarheid en het verlevendigen van het stationsgebied.

Donderdag 12 januari is de eerste aanzet gepresenteerd aan bewoners en andere belanghebbenden. Dit betrof een plan waarin twee verschillende routes naar het centrum leiden en de vierde brink van Hilversum gecreëerd wordt. Dit plan wordt verder uitgewerkt in een participatietraject waaraan naast omwonenden o.a. ook ondernemers en vervoersmaatschappijen deelnemen. Doel is om in het voorjaar tot een voorlopig ontwerp te komen.