De Zwarte Hond wint competitie stadshart Stadshagen in Zwolle

De Zwarte Hond heeft de competitie gewonnen voor uitbreiding van winkelcentrum Stadshagen in Zwolle. Samen met Dura Vermeer, Lidl en Bzzzonder maakte De Zwarte Hond een plan om dit centrum te ontwikkelen tot een nieuw stadshart in Zwolle. Dat past bij de grootste wijk van de stad, die op korte termijn zal doorgroeien tot 30.000 inwoners; een kleine stad op zichzelf. De gemeente Zwolle oordeelde onder meer: ‘De architectuur is op alle schaalniveaus van het plan consistent ontworpen en gedetailleerd.’

Met bijna een vijfde van de Zwolse bevolking en een eigen treinstation komt Stadshagen qua grootte in de buurt van een gemeente als Meppel. Dat vraagt om een levendig stadshart, met voldoende maatschappelijke voorzieningen, wonen, parkeren, openbare ruimte en uitbreiding van het winkelaanbod. Een stadshart waar je niet alleen boodschappen doet, maar ook graag verblijft, mensen ontmoet en inspiratie vindt. De gemeente noemt het plan van De Zwarte Hond ‘een geloofwaardig concept waarin wonen, werken, detailhandel, horeca en maatschappelijke voorzieningen onderling goed verweven zijn en waar ontmoeting gestimuleerd wordt’.
 
Hoogstedelijke mix
De uitbreiding vult het bestaande winkelcentrum aan. Zo gaat het nieuwe stadshart één geheel vormen dat in balans is. Een extra supermarkt en nieuwe winkels vergroten de diversiteit. Een divers woningaanbod maakt het centrum inclusief. Een sterke maatschappelijke invulling – met de Stadsfoyer aan het nieuwe plein als place to be en een grote, voor iedereen toegankelijke daktuin – zorgt ervoor dat je hier langer wilt verblijven. ‘We maken er niet alleen een beter werkend winkelgebied van’, zegt Bart van Kampen, partner bij De Zwarte Hond. ‘Maar een echt hoogstedelijk centrumgebied met een gemengd programma, waar ontmoeten centraal staat. Stadshagen verdient een stadshart’.
 
Uitnodigende en warme architectuur
‘De architectuur van de uitbreiding is alzijdig, het heeft naar alle zijden een even hoogwaardige uitstraling’, licht de gemeente Zwolle toe in het gunningsbesluit. ‘De architectuur zoekt nadrukkelijk aansluiting bij het bestaande winkelcentrum. Er is gebruik gemaakt van overeenkomstige vormentaal en materialen, maar op een geheel nieuwe wijze. Hierdoor ontstaat een nieuwe uitnodigende en warme architectuur en een duidelijke eenheid met het bestaande. De architectuur is op alle schaalniveaus van het plan consistent ontworpen en gedetailleerd.’