De Zwarte Hond wint opdracht in München

De Zwarte Hond is in samenwerking met Studio UC uit Berlijn gekozen om de potentie van (gedateerde) bedrijventerreinen voor woningbouw te onderzoeken. Case studie is het Gewerbeband Obersendlingen, ook bekend als het SiEMENS areaal van München. in dit onderzoek staat een geleidelijke transformatie voorop. Hiervoor moeten nieuwe strategieën worden ontwikkeld.

De Stadt München is een van de sterke groeikernen van Duitsland. Krapte op de woningmarkt en stijgende prijzen zijn het gevolg. Er ligt voor de volgende decennia een grote woningbouwopgave. Om dat er steeds minder klassieke ontwikkelingsreserves (zoals oude spoorterreinen of kazernes) zijn en groei aan de randen van de stad niet langer wenselijk is, wordt in een grote studie naar verborgen potenties voor de lange termijn woningbouwopgave gezocht.

Er zijn vier invalshoeken door de stad Munchen gekozen om te onderzoeken:
- Transformatie van bedrijventerreinen
- Verdichting van bestaande woningbouwlocaties
- Opwaarderen van de stadsranden
- Aanpassing van de huidige ruimtelijke visie op de stad

De Zwarte Hond en Studio UC worden voor het transformatie-onderzoek ondersteund en geadviseerd door immobilienwirtschaftliche Forschung und Beratung, Köln/ Wuppertal, Prof. Dr. Guido Spars en Plan und Recht GmbH, Berlin, Prof. Dr. Schmidt-Eichstaedt.

De overige onderzoeken worden uitgevoerd door:

Verdichting woningbouwgebieden: Fink + Jocher, BG mit mahl-gebhard-konzepte, TUM Lehrstuhl für integriertes Bauen, Prof. Fink und Steidle & Partner (alle München).

Opwaarderen stadsranden: Stein+Schultz, Henrik Schultz (Frankfurt), BG mit Cityförster, Sanna Richter (Berlin), Börries von Detten (Hannover) und Landinsicht, Anke Schmidt (Hannover)

Aanpassing van de huidige ruimtelijke visie op de stad: Machleidt + Partner, Juliane Schonauer (Berlin), BG mit Burger Landschaftsplanung, Peter Kühn, (München).