De Zwarte Hond wint prijsvraag voor nieuwe tuinstad Werdersee

Bij de Werdersee in Bremen zal een 17  hectare groot onbebouwd gebied worden ontwikkeld tot een rijke en levendige wijk. In totaal worden er 550 nieuwe appartementen gebouwd, een kinderdagverblijf en een school. Het ontwerp gaat uit van twee wensen: Het wonen in het groen en de wens om de collectiviteit te versterken. Beide wensen zijn actuele thema’s voor een tuinstad van toen en nu.

Samen met de landschapsarchitecten van "Urbane Gestalt/Johannes Böttger" Keulen hebben we twee nieuwe interpretaties van de tuinstad ontwikkeld. Bij één van de strategieën worden de bestaande kwaliteiten van de openbare ruimte aan de randen van het gebied optimaal benut. Dit leidt tot een omgekeerd principe van de klassieke tuinstad, waarbij de randen het leefgebied vormen. Alle straten, paden en woningen hebben een directe relatie met dit groengebied. Zelfs de belangrijkste hoofdontsluiting wordt gedeeltelijk langs de rand geleid als een “Scenic-Drive”.

In oost-westelijke richting wordt de nieuwe wijk met het aangrenzende woongebied verbonden door een nieuw type woonstraat met veel groen. Deze “Grünen Fingern” zijn zowel ontsluiting als collectieve openbare ruimte. In de “Grünen Fingern”” ligt de nadruk op het samen leven van de bewoners: vertoeven, spelen, met elkaar feesten of barbecueën.

Een deel van de geplande 550 woningen wordt uitgevoerd als sociale woningbouw. De woningmarkt staat onder druk, stad Bremen wil daarom met de projectontwikkelaars een deel van de woningen snel realiseren.