De Zwarte Hond wint tender ‘De Fabriek’ in Goor 

De Zwarte Hond wint de tender voor de herontwikkeling van ‘De Fabriek’ in Goor samen met Strootman Landschapsarchitecten. Dit bijzondere project wordt gerealiseerd in opdracht van de gemeente Hof van Twente en is gebaseerd op het stedenbouwkundig masterplan ‘Op Stoom!’, eerder opgesteld door De Zwarte Hond.

Locatie met historie
Het voormalige 18 ha grote fabrieksterrein van de Twentse Stoomblekerij in Goor wordt herontwikkeld tot een icoon voor de regio en een verbinder tussen wonen, werken en recreëren. De industriële sfeer wordt verweven met de nieuwe woningen en in de authentieke fabriekspanden kunnen bedrijven zich vestigen. Het groene stadspark vormt straks de ideale plek van de wijk om elkaar te ontmoeten.

In het Masterplan zijn uitgangspunten opgenomen voor de ontwikkeling van De Fabriek. Deze worden uitgewerkt tot een stedenbouwkundig ontwikkelplan met randvoorwaarden per bouwveld:

  1. Bestaande verhuurde elementen
  2. Analyse van de bebouwing en ondergrond
  3. Aansluiting De Fabriek op de omgeving
  4. Stedenbouwkundig plan op hoofdlijnen
  5. Definieren bouwvelden
  6. Zonering, branchering
  7. Fasering en placemaking

Hechte samenwerking
De Zwarte Hond hecht veel waarde aan een transparante werkwijze tussen de betrokken partijen en zal de bestaande samenwerking tussen het ontwerpteam en het projectteam van Op Stoom versterken. Ook wordt er ruimte gegeven voor externe participatie door middel van een denktank die is opgericht tijdens het opstellen van het masterplan.