De Zwarte Hond wint tender Kavel O Amsterdam Sloterdijk met de combinatie BPD en Era Contour

De gemeente Amsterdam heeft de tender voor Sloterdijk kavel O voorlopig gegund aan de combinatie BPD en Era Contour. Het ontwerp is van de hand van De Zwarte Hond. in het plan staat ontmoeting en levendigheid centraal en het omvat circa 150 woningen en ruim 1.000 m2 aan voorzieningen, verdeeld over drie volumes.

Het plan is ontworpen vanuit het gedachtengoed People attract People; een gebouw dat uitnodigt om te ontmoeten. De vorm van het gebouw, de gemeenschappelijke tuinen en de buitenruimtes zorgen ervoor dat je elkaar tegenkomt en er wilt verblijven. De aansluiting op het maaiveld en de invulling van de plint is zodanig vormgegeven dat er interactie ontstaat. Horeca, ondernemerschap en cultuur zorgen bovendien voor de nodige levendigheid in het gebied. Onder de gebouwen komt een kelder met bergingen en ruimte voor 30 deelauto’s. Daarmee past het ontwerp in de stedelijke context van de eerder voor Amsterdam Sloterdijk ontwikkelde plannen.

Passend binnen de ambitie van de gemeente Amsterdam om van het grotere gebied rondom Sloterdijk, genaamd Haven-Stad, een duurzame, toekomstbestendige stadswijk te maken, wordt in dit plan gebruik gemaakt van hergebruikte en gerecyclede materialen. Bovendien wordt er ontworpen met aandacht voor biodiversiteit en ecologie. Groen en water zijn een integraal onderdeel van het plan. Door een slim bewateringssysteem is onderhoud van het groen uitermate gebruiksvriendelijk, duurzaam en beheersbaar. Een zeer energiezuinig gebouw, waarbij energieopslag en mobiliteit integraal en vernieuwend bij elkaar komen en onderdeel uitmaken van een groter energie- en mobiliteitsnetwerk.
 
De inzending van BPD, Era Contour en De Zwarte Hond heeft maximaal gescoord op zowel architectuur als op het plan van aanpak voor het mede-opdrachtgeverschap. De toekomstige bewoners gaan namelijk als mede-opdrachtgevers, meebepalen hoe zij gaan wonen in hun nieuwe gebouw.

Afbeelding: Plompmozes