De Zwarte Hond wordt architect voor het Noorderhuis

Noordeloos is een dorp in de Zuid-Hollandse gemeente Giessenlanden. Hier is De Zwarte Hond verkozen voor de bouw van een nieuwe multifunctionele accommodatie: het Noorderhuis. Het Noorderhuis zal een school; een kinderdagverblijf; een peuterspeelzaal, een dorpshuis en sportvoorzieningen omvatten. Het ontwerpen van het schoolplein en dorpsplein is tevens onderdeel van deze opgave.

Het gebouw is een initiatief van de Werkgroep Noordeloos, die bestaat uit inwoners en vertegenwoordigers van de gemeente, dorpsberaad en de school. De betrokkenheid van gebruikers en bewoners tijdens de eerste fase van het ontwerpproces was bijzonder. Zo mochten eerst de toekomstige gebruikers in een aantal dialoogronden hun ideeën omtrent het bouw ventileren. Vervolgens konden ook de dorpsbewoners met de drie overgebleven architectenbureaus in gesprek tijdens een bijeenkomst. Hierdoor kregen de bureaus een goed beeld van de wensen van de betrokken partijen en kon het ontwerp hierop aangepast worden.

Uiteindelijk is het ontwerp van De Zwarte Hond unaniem door de jury gekozen als het beste. Met name de inpassing in de omgeving, de helderheid en multifunctionaliteit van de gebouwindeling en de aansluiting met het buitenterrein gooiden hoge ogen. Het compacte gebouw is zo gesitueerd dat het uitzicht van de nabij gelegen woningen niet wordt belemmerd. De duurzaamheidseis van het gebouw is hoog, het zal een toekomstbestendig en energieneutraal gebouw worden.

Het schetsontwerp zal nu verder worden uitgewerkt. Het Noorderhuis zal in 2018 in gebruik worden genomen.