Duurzame stedelijke ontwikkeling in Keulen

De Gemeenteraad van Keulen heeft de ‘Köln Katalog’ aangenomen als richtlijn voor de toekomstbestendige stedelijke ontwikkeling van de stad. Deze catalogus heeft als doel om de stedenbouwkundige uitbreiding van Keulen in goede banen te leiden met efficiënt en duurzaam grondgebruik. Als stedelijk ontwikkelingsconcept zal de catalogus in de toekomst gebruikt worden bij relevante projecten. De ‘Keulse Catalogus’ is het resultaat van een samenwerking tussen gemeentelijke partnerkantoren, met ondersteuning van De Zwarte Hond en Duplex Architecten.

Duurzame ontwikkeling van bebouwde gebieden is een van de belangrijkste uitdagingen voor Keulen. De bestaande bouwvoorraad voldoet niet aan de grote vraag naar woningen en ruimte uitbreiding is maar beperkt beschikbaar. Spaarzaam gebruik van ruimtepotentieel is daarom cruciaal door ruimtebesparende bouwvormen toe te passen en zo toekomstbestendige groei te bevorderen.

De catalogus beschrijft elf strategieën voor een hoge dichtheid en kwaliteit, verdeeld over vier hoofdonderwerpen: verticale dichtheid, horizontale dichtheid, groene variëteit en verscheidenheid in gebruik. Deze strategieën bieden individuele aanpassingsmogelijkheden om compacte en duurzame wijken te ontwikkelen met aandacht voor een sociale en functionele mix, groene ruimtes en ecologische duurzaamheid. Daarnaast beschrijft de catalogus zes buurttypologieën voor de drie doeldichtheden van buitenstad, binnenstad en centrum. Elk buurttype is gebaseerd op een combinatie van de elf strategieën en is gericht op de specifieke vereisten van het betreffende gebied.

Hiermee biedt de Keulse Catalogus de leidende principes en doelen voor de bredere stadsstrategie die ontwikkeld is onder de noemer Keulse Perspectieven 2030+. Door compacte en ruimtebesparende wijken te creëren, kunnen we voldoen aan de groeiende vraag naar huisvesting en tegelijkertijd de leefbaarheid en duurzaamheid van deze stad verbeteren.