Een gebouw met vier voorgevels

De Zwarte Hond wint selectie voor MFA De Kruidentuin in Barendrecht. Op basis van onze gepresenteerde visie zijn wij geselecteerd voor een nieuwe multifunctionele accommodatie.

In Barendrecht willen de Christelijke basisschool De Hoeksteen en de naburige Dalton basisschool De Dubbeldekker graag samenwerken en elkaar versterken. Door ook andere voorzieningen, een kinderopvang, het centrum voor jeugd & gezin en een gymzaal, te combineren ontstaat een nieuwe multifunctionele accommodatie. Het architectonische uitgangspunt voor het ontwerp is zoveel mogelijk ruimtes meervoudig te gebruiken, maar tegelijk alle gebruikers hun eigen identiteit te laten behouden. Stedenbouwkundig en landschappelijk dient de relatie met de wijk versterkt te worden en moeten alle aanwezige bomen behouden worden.

Het gebouw is gepositioneerd tussen een drukke doorgaande laan, de Binnenlandse Baan en een rustige ontsluitingsweg, de Kruidentuin. Door het langwerpige volume van twee bouwlagen te knikken en de vorm van het gebouw aan te passen aan de aanwezige bomen nestelt het gebouw goed in de lommerrijke omgeving. De positionering van de relatief grote en gesloten functies, de gymzalen, op de verdieping creëert een open en maximaal toegankelijk gebouw. Het plaatsen van groene speelpleinen op de beide koppen van het gebouw brengen nieuwe relaties met de wijk tot stand. Dit wordt versterkt door de wijkgerichte onderwijs-, opvang-, zorg- en sportfaciliteiten een dubbele ontsluiting te geven: via de centrale ruimte in het hart van het gebouw en via de openbare ruimtes rond het gebouw. Hiermee worden alle façades van het gebouw tevens voorgevel.

De Zwarte Hond heeft reeds een groot aantal (brede) scholen gerealiseerd. Op dit moment zijn een negental multifunctionele accommodatie onderhanden. Naast De Kruidentuin in Barendrecht worden de komende jaren in Den Haag, Borger, Hoogersmilde, Foxhol, Didam, Arnhem, Voorschoten en Utrecht verschillende soorten multifunctionele accommodaties gerealiseerd. Meervoudig ruimtegebruik, slimme organisatie, programmatische allianties, identiteit, flexibiliteit en duurzaamheid zijn in alle gebouwen een belangrijke stelregel.