Een mijlpaal voor de “Toekomst Wuppertal”: Stedelijke ontwikkelingsconcept gaat in politiek overleg

Het stedenbouwkundige concept "Toekomst Wuppertal", dat in de afgelopen anderhalf jaar door De Zwarte Hond is ontwikkeld, is nu beschikbaar en gaat in politiek overleg. Tijdens een persconferentie op 1 april 2019, met burgemeester Andreas Mucke en Matthias Rottmann van De Zwarte Hond, werden de bouwstenen van het concept gepresenteerd aan het publiek. De strategische uitspraken in dit stedelijke ontwikkelingsconcept zullen de komende 15 jaar dienen als toekomstvisie en leidraad voor politiek en bestuur.

Matthias Rottmann, partner van De Zwarte Hond, presenteerde aan de pers de kernboodschappen van zowel het stadsontwikkelingsconcept als het werkproces. Na een grondige analyse van de uitgangspunten en het prioriteren van bestaande plannen, heeft het team in totaal 16 richtlijnen uitgewerkt voor de strategische visie van de stad. Deze werden toegewezen aan de drie actievelden "Leefbaar Wuppertal", "Lerend en innoverend Wuppertal” en "Divers Wuppertal". Het concept beschrijft ook verschillende focuspunten als geprioriteerde deelgebieden van de stad, die een stimulans kunnen zijn voor de algemene stedelijke ontwikkeling.

Het intensieve werkproces, waarbij alle afdelingen van de gemeente betrokken waren, was transparant en toegankelijk. in vier ‘toekomst-workshops’ en de ‘Geluks-app’, ontwikkeld door het Wuppertal instituut, konden tal van maatschappelijk betrokken partijen en vele burgers hun ideeën en visies inbrengen en actief discussiëren over verschillende thema’s.

Met het huidige stadsontwikkelingsconcept heeft de stad nu een algemene strategie die interdisciplinaire perspectieven voor het Wuppertal van morgen inzichtelijk maakt. Na politiek overleg in de verschillende commissies en districtsraden zal de Raad het concept in beraad nemen. Een openbare eindpresentatie is gepland na de zomervakantie.

Meer actuele informatie is te vinden op de website www.zukunft-wuppertal.de.