Een wijk voor bewoners, een wijk voor de stad

De architectuur van de Rotterdamse woningbouw uit de jaren ‘70 verdient aandacht omdat het zowel kwantitatief als kwalitatief een wezenlijk onderdeel is van de stad. Ondanks de vaak gedateerde architectonische uitwerking en de stedenbouwkundige problemen, biedt deze woningbouw aanknopingspunten voor stedelijke en maatschappelijke vraagstukken die nu (weer) actueel zijn.

De Zwarte Hond heeft in samenwerking met architectuurhistorica Evelien van Es onderzoek gedaan naar het verleden en het heden van de wijk het Oude Westen in Rotterdam. Om het moderne Oude Westen goed te kunnen lezen en begrijpen was het eerst noodzakelijk om de ontstaans- en cultuurgeschiedenis van de wijk te begrijpen. De wijk heeft een heldere structuur gebaseerd op de 19e eeuwse landschapsstructuur. Door de stadsvernieuwing vanaf de jaren ’70 heeft de wijk op dit moment weinig samenhang. De hybride uitstraling en de unieke ligging tegen het centrum geven wel veel kansen voor transformatie. Het Oude Westen staat dan ook voor een keuzemoment: “Een wijk voor bewoners blijven of een wijk voor de stad worden.”

Het Oude Westen is gebaat bij een heldere visie en de daarbij horende ontwikkelingsstrategie. Met drie mogelijke ontwikkelingsscenario's zijn de mogelijkheden van de wijk verkend. Het eerste scenario –acupunctuur- borduurt voort op de jaren ’70. Het tweede scenario –Nieuwe Binnensteweg- haalt de wijk uit het isolement door het beter te verankeren in het stedelijke weefsel. Het derde scenario –hybride- combineert de kwaliteiten uit de jaren ’70 maar verbindt de wijk tegelijk beter met het centrum. De drie scenario’s bieden een scala aan oplossingsrichtingen voor inrichting van de openbare ruimte, verkeer, parkeren en de relatie tussen plint en gebouw. Gemeentelijke overheden, corporaties, het bedrijfsleven en bewoners kunnen met dit onderzoek gefundeerd keuzes maken voor de toekomst van de wijk.

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Woonstad en de organisatie & coördinatie was in handen van Air Foundation & Catherine Visser (DaF-architecten).

Zie voor onderzoeksresultaten de website R'70.