Eerste fase Het Kielzog opgeleverd: tijdelijk interieur verbindt oud en nieuwbouw

Gemeente Hoogezand-Sappemeer heeft één prominent, publiek gebouw gekregen waarin theater, kunstencentrum, bibliotheek én gemeentehuis zijn gehuisvest. In de nieuwbouw zijn bestaande elementen hergebruikt, zoals de uit de jaren tachtig stammende theaterzaal. Het naastgelegen gemeentehuis ondergaat op termijn een volledige transformatie. In de tussentijd functioneren oud- en nieuwbouw samen als één gebouw dankzij een tijdelijke invulling. Zowel in het gebruik als exploitatie-technisch en stedenbouwkundig heeft het nieuwe centrale gebouw grote voordelen voor Hoogezand-Sappemeer. 

Hergebruik vs nieuwbouw
Een van de vragen waarmee de gemeente worstelde was of er gesloopt of hergebruikt moest worden. De Zwarte Hond presenteerde een plan van aanpak waarin het onderzoeken van drie hergebruikscenario’s centraal stond. Elk scenario ging uit van een ander percentage hergebruik: dertig, vijftig of tachtig procent. De scenario’s werden vergeleken op de optimale verhouding tussen bouwkosten, exploitatiekosten, functionaliteit en duurzaamheid. Ook werd samen met de toekomstige gebruikers een lijst met criteria opgesteld waar hun toekomstige onderkomen aan moest voldoen. Zo kon een gefundeerde keuze worden gemaakt voor het scenario dat uitgaat van vijftig procent hergebruik. Dit is vervolgens uitgewerkt tot een integraal verbouwingsplan.

Een van de interessante uitkomsten van het onderzoek was, dat het bestaande gemeentehuis – een ontwerp van Jan Brouwer – geschikter was om te transformeren tot moderne werkomgeving dan vooraf aangenomen werd. Door het relatief diepe bouwvolume te voorzien van een aantal uitsparingen, kunnen prettige werkplekken worden gerealiseerd. Door te isoleren, kan het bestaande bouwdeel net zo energiezuinig worden gemaakt als de nieuwbouw.

Centrale straat
De integratie van gemeentehuis, bibliotheek, theater en kunstencentrum zorgen voor lagere exploitatiekosten en een efficiënter gebruik van het aantal vierkante meters door dubbelgebruik van ruimtes. De architectonische uitdaging was: hoe zorg je ervoor dat vier verschillende functies een uitstraling krijgen die past bij hun programma en bij de publieke doelstelling? Daarnaast moest het interieur de uitwisseling tussen de vier gebruikers faciliteren.

Lees meer.